Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Successful surgical treatment of a chronic pseudoaneurysm of the left ventricle [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 39-42

Successful surgical treatment of a chronic pseudoaneurysm of the left ventricle

İbrahim Kara1, Yasin Ay2, Hüseyin Anasız3, Tekin Yıldırım1, Sinan Arsan4
1Department of Cardiovascular Surgery, Emsey Hospital, Pendik,istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bezmialem Vakıf University, İstanbul,turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu Heart Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Marmara University, İstanbul,Turkey

We report the case of an 39 year–old male patient, with choronic left ventricular pseudoaneurysm who is diagnosed two years after inferior myocardial infarction and treated successfully with surgery. The patient was admitted to the cardiovascular surgery unit for exertional angina. Coronary angiography showed that a pseudoaneurysm on the inferior wall of the left ventricle which is approximately 5x5 cm in diameters and total occlusion of right coronary artery. Surgical intervention is recommended because of higher the risk of rupture. Resection of pseudoaneurysm followed by a dacron patch suture and right coronary artery bypass graft were performed without complications. Early postoperative recovery was uneventful. He was discharged from hospital eight days after the intervention. Currently, two years after surgery, the patient remains asymptomatic.

Keywords: Thoracic surgery, Heart aneurysm, Aneurysm, False

Kronik sol ventrikül psödoanevrizmasının başarılı cerrahi tedavisi

İbrahim Kara1, Yasin Ay2, Hüseyin Anasız3, Tekin Yıldırım1, Sinan Arsan4
1Özel Emsey Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahi Kliniği, Pendik, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Kalp Ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

İnferiyor myokard infarktüsünden 2 yıl sonra tanısı konulan ve cerrahi olarak başarıyla tedavi edilen, kronik sol ventrikül psödoanevrizmalı, 39 yaşındaki erkek hasta olgusunu sunmaktayız. Hasta efor anginası şikayeti ile kalp ve damar cerrahisi kliniğine başvurdu. Koroner anjyografide, sol ventrikül alt duvarında yaklaşık 5x5 cm çapında psödoanevrizma ve sağ koroner arterin tamamen tıkalı olduğu görüldü. Psödoanevrizmalara yüksek rüptür riskinden dolayı erken cerrahi müdahale tavsiye edilir. Hastaya cerrahi olarak sol ventrikül anevrizmektomi ve sağ koroner artere bypass problemsiz uygulandı. Hasta komplikasyonsuz olarak iyileşti ve ameliyat sonrası sekizinci gün taburcu edildi. İki yıldır problemsiz olarak takip ediliyor.

Anahtar Kelimeler: Torasik cerrahi, Kalp anevrizması, Anevrizma, Yalancı

İbrahim Kara, Yasin Ay, Hüseyin Anasız, Tekin Yıldırım, Sinan Arsan. Successful surgical treatment of a chronic pseudoaneurysm of the left ventricle. Kocaeli Med J. 2012; 1(2): 39-42

Corresponding Author: İbrahim Kara, Türkiye
Manuscript Language: English