Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 56-59

A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin
Department Of General Surgery, Selcuk University, Konya, Turkey

Cecal volvulus is a rare emergencies condition that can be confused with many diseases. If delay in the diagnosis and treatment, it can be a mortal disease. The bowel resection is the only treatment of the patients with bad general situation and ischemia. Cecal volvulus should be kept in mind for the patients with intestinal obstruction. In the physical examination, we diagnosed abdominal pain and bloating of a old female patient who applied to the hospital with a vomiting. We performed right hemicolectomy and ileostomy on the patient who brought to mind cecal volvulus in the imaging studies. We aimed to present a rare cause of intestinal obstruction.

Keywords: Acute Abdomen, cecal volvulus, volvulus

Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekal Volvulus

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Çekal volvulus, nadir görülen ve birçok hastalık ile karışabilen acil bir durumdur. Tanıda ve tedavide gecikildiği takdirde mortal seyredebilen bir hastalıktır. Genel durumu iyi olmayan, iskemi gelişmiş hastalarda rezeksiyon tek tedavi yöntemidir. Barsak obstrüksiyonu nedeniyle değerlendirilen hastalarda mutlaka akılda bulundurulması gerekmektedir. Kusma şikayeti ile acil servise başvuran yaşlı hastanın fizik muayenesinde karın ağrısı ve distansiyon tespit ettik. Görüntüleme tetkiklerinde çekal volvulusu düşünülen hastaya sağ hemikolektomi yaptık ve ileostomi açtık. Çalışmada, nadir görülen bir intestinal obstrüksiyon nedeni olan çekal volvulus olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: akut batın, çekal volvulus, volvulus

Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin. A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus. Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 56-59

Corresponding Author: Bayram Çolak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish