Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
Ancient schwannoma in the groin: A Case report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 40-42

Ancient schwannoma in the groin: A Case report

Emre Can Polat1, Levent Özcan2, Bülent Katı3, Cevper Ersöz4, Alper Ötünçtemur5
1Istanbul Medipol University, Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul, Turkey
2Derince Training And Research Hospital, Department Of Urology, Kocaeli, Turkey
3Balikligol State Hospital,department Of Urology, Sanliurfa,turkey
4Bezmi Alem Vakif University Faculty Of Medicine, Department Of Urology, Istanbul, Turkey
5Okmeydani Training And Research Hospital, Department Of Urology,ıstanbul, Turkey

Schwannomas are tumors that originate from Schwann cells and which may occur in any region of the body. In spite of the rich innervation of the genital area, these kinds of tumors are not common in the scrotum. A 25 year old man presented history of painless scrotal swelling. Scrotal ultrasonography revealed inguinal mass. Surgical excision was undertaken and histology was an ancient schwannoma. We report ancient schwannoma of the groin with a review of the literature.

Keywords: Schwannoma, Scrotal Ultrasonography, Scrotal Doppler Ultrasonography

Kasık bölgesinde Ancient Schwannom: Vaka sunumu

Emre Can Polat1, Levent Özcan2, Bülent Katı3, Cevper Ersöz4, Alper Ötünçtemur5
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.b.d, İstanbul, Türkiye
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli,türkiye
3Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
4Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi,tıp Fakültesi,üroloji A.b.d,i̇stanbul, Türkiye
5Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği,i̇stanbul, Türkiye

Schwannomalar schwann hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir ve vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilirler. Genital bölgenin zengin innervasyonunun olmasına rağmen, bu tümörlerin skrotumda görülmesi yaygın değildir. 25 yaşında erkek hasta sol inguinal bölgede ağrı ve ele gelen kitle şikayeti ile başvurdu. Skrotal ultrasonografide inguinal bölgede solid kitle tespit edildi. Cerrahi eksizyon yapıldı ve histoloji ancient schwannoma ile uyumluydu. Bu sunumunda inguinal ancient schwannoma olgusu literatürle birlikte incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Schwannoma, Skrotal Ultrasonografi, Skrotal doppler ultrasonografi

Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Cevper Ersöz, Alper Ötünçtemur. Ancient schwannoma in the groin: A Case report. Kocaeli Med J. 2016; 5(1): 40-42

Corresponding Author: Emre Can Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish