Volume : 12 Issue : 2 Year : 2023
Index
Membership
Application
Arthroscopic Subacromial Decompression: Short-term Clinical Results [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 47-49

Arthroscopic Subacromial Decompression: Short-term Clinical Results

Alper Gültekin, Ulaş Serarslan
S.B.Ü Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology

INTRODUCTION: Subacromial impingement is a common shoulder disorder causes shoulder pain and limited quality of life. Through the development of arthroscopic surgery, shoulder arthroscopy has been implemented as a valid method for the treatment of subacromial impingement. In this study; patients who underwent arthroscopic subacromial decompression for subacromial impingement were evaluated prospectively.
METHODS: In this study we evaluated 59 shoulders (31 left, 28 right) of 58 patients (39 female, 19 male) preoperatively and postoperatively with Constant score, UCLA score and VAS score. Mean age was 51.7 (25-74) years and the mean follow-up period was 28.6 (12-44) months.


RESULTS: Preoperatively the mean Constant score was 41 (34-56), VAS score (0-100) was 70 (60-90). Postoperatively the mean Constant score was 84 (75-95) and VAS score was 14 (0-30). For UCLA scoring 44 patients have excellent, 15 patients have good results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Arthroscopic subacromial decompression is a successful surgical treatment option for subacromial impingement, in selected patients performed by an experienced surgeon.

Keywords: Subacromial, impingement, shoulder, arthroscopy, decompression

Artroskopik Subakromiyal Dekompresyon: Kısa Dönem Klinik Sonuçlar

Alper Gültekin, Ulaş Serarslan
S.B.Ü. Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Subakromiyal sıkışma sendromu; omuz ağrısı ve hayat kalitesini kısıtlayan en önemli omuz rahatsızlıklarından olup, artroskopik cerrahinin gelişmesi ile birlikte tedavisinde artroskopik subakromiyal dekompresyon tercih edilir bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada Artroskopik subakromiyal dekompresyon uyguladığımız hastaların klinik sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, izole subakromiyal sıkışma sendromu tanısıyla artroskopik subakromiyal dekompresyon uygulanan 58 hastanın 59 omuzu (39 kadın 19 erkek; ortalama yaş 51,7; dağılım 25-74) dahil edildi. 31 sol 28 sağ omuz etkilenmişti. Hastalar ameliyat öncesi ve son kontrollerinde omuz Constant skoru, UCLA skoru, VAS (görsel analog skala) ile değerlendirildi. Ortalama takip süresi 28,6(12-44) ay idi.
BULGULAR: Ameliyat öncesi sırasıyla ortalama Constant skoru 41(34-56), VAS(0-100) 70(60-90) iken ameliyat sonrası son kontrolde sırasıyla; 84(75-95) ve 14(0-30) olarak bulundu (p<0,05). Ameliyat sonrası UCLA skorlamasına göre 44 omuzda çok iyi, 15 omuzda iyi sonuç elde edildiği görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Subakromiyal sıkışma sendromu tedavisinde iyi seçilmiş hastalarda, tecrübeli cerrah tarafından yapıldığında, artroskopik subakromiyal dekompresyon başarılı sonuçları olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Subakromiyal, sıkışma, omuz, artroskopi, dekompresyon

Alper Gültekin, Ulaş Serarslan. Arthroscopic Subacromial Decompression: Short-term Clinical Results. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 47-49

Corresponding Author: Alper Gültekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish