Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Comparison Of Menstrual Cycle Changes With The Copper Intrauterine Device And Subdermal Implant One Year After Insertion [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 233-239 | DOI: 10.5505/ktd.2023.57431

Comparison Of Menstrual Cycle Changes With The Copper Intrauterine Device And Subdermal Implant One Year After Insertion

Çağlayan Ateş1, Berna Dilbaz2, Sule Atalay Mert1, İrem Özge Uzunoğlu Mehrasa1
1Health Sciences University Etlik Zübeyde Hanım Gynecology Training And Research Hospital, Department Of Obstetrics And Gynecology, Ankara
2Health Sciences University Etlik Zübeyde Hanım Gynecology Training And Research Hospital, Reproductive Endocrinology And Infertility Department, Ankara

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the menstrual cycle changes with a copper intrauterine device (Cu-IUD) to that of an etonogestrel subdermal implant one year after insertion.
METHODS: The research included women aged 18 to 45 who sought contraception at a tertiary women's hospital in Turkey between January 2020 and December 2021. The groups were examined in terms of mean menstrual blood loss, dysmenorrhea, and dyspareunia, defined by the duration and frequency of menstruation, and the number of pads used on the second day of menstruation. p<0.05 was accepted as the level of significance.
RESULTS: After the contraceptive method use the duration of menstruation (7.00 ± 3.52) and the number of pads used on the 2nd day of the cycle (3.66 ± 1.53) were significantly higher in the patients in the 'Cu-IUD' group compared to the patients in the 'Implant' group (4.36 ± 3.26, 2.33 ± 1.55, respectively) (p<.001 and p<.001, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intermenstrual period was longer, and menstrual bleeding was lower in the implant group when compared with the Cu-IUD. Etonogestrel-bearing subdermal contraceptive implant can be favorable choice in women who prefer to have lighter and less frequent menstruation.

Keywords: etonogestrel, implant, copper intrauterine device, menstrual cycle

Bakırlı Rahim İçi Araç ve Deri Altı İmplantın Yerleştirildikten Bir Yıl Sonraki Menstrüel Değişikliklerinin Karşılaştırılması

Çağlayan Ateş1, Berna Dilbaz2, Sule Atalay Mert1, İrem Özge Uzunoğlu Mehrasa1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Departmanı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Reprodüktif Endokrinoloji Ve İnfertilite Depatmanı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, bakırlı rahim içi araç (Cu-RİA) ile etonogestrel içeren subdermal implantın yerleştirildikten bir yıl sonraki menstrüel siklus değişikliklerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Ocak 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye'de üçüncü basamak bir kadın hastanesinde doğum kontrolü arayan 18-45 yaş arası kadınları içermektedir. Gruplar adet süresi, sıklığı, adetin ikinci gününde kullanılan ped sayısı ile tanımlanan kişi tarafından bildirilen ortalama adet kan kaybı, dismenore ve disparoni açısından incelendi. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.
BULGULAR: Gebeliği önleyici yöntem kullanımı sonrası adet görme süresi (7,00 ± 3,52) ve siklusun 2. günü kullanılan ped sayısı (3,66 ± 1,53) 'Cu-RİA' grubundaki hastalarda 'İmplant' grubundaki hastalara göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 4.36 ± 3.26, 2.33 ± 1.55) (sırasıyla p<.001 ve p<.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İmplant grubunda Cu-RİA'ya göre intermenstrüel süre daha uzun ve adet kanaması daha azdı. Etonogestrel içeren subdermal kontraseptif implant, daha hafif ve daha seyrek adet görmeyi tercih eden kadınlarda uygun bir seçim olabilir.

Anahtar Kelimeler: etonogestrel, implant, bakırlı rahim içi araç, menstrüel siklus

Çağlayan Ateş, Berna Dilbaz, Sule Atalay Mert, İrem Özge Uzunoğlu Mehrasa. Comparison Of Menstrual Cycle Changes With The Copper Intrauterine Device And Subdermal Implant One Year After Insertion. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 233-239

Corresponding Author: Çağlayan Ateş, Türkiye
Manuscript Language: English