Volume : 12 Issue : 3 Year : 2024
Index
Membership
Application
Thyroid Ewing sarcoma and rectal administration of levothyroxine [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 298-301 | DOI: 10.5505/ktd.2023.40370

Thyroid Ewing sarcoma and rectal administration of levothyroxine

Sadettin Öztürk, Zeynel Abidin Sayiner, Esma Gülsun ARSLAN CELLAT, Elif Melis Baloğlu Akyol, Suzan Tabur, Mustafa Araz, Ersin Akarsu
Department of Endocrinology and Metabolism, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

The differential diagnosis of thyroid neuroendocrine tumors includes very different disease groups. Especially in calcitonin negative cases, other neuroendocrine tumors should be included in the differential diagnosis. Ewing sarcoma is one of the rare tumors in the thyroid tissue, and it is important in terms of being among the differential diagnoses of neuroendocrine tumors of the thyroid, especially in calcitonin negative cases. Here, we aimed to present a rare case of Thyroid Ewing's sarcoma and succesful rectal levothyroxine administration for thyroid hormone replacement.

Keywords: thyroid Ewing, rectal levothyroxine, sarcoma

Tiroid Ewing sarkomu ve levotiroksinin rektal uygulaması

Sadettin Öztürk, Zeynel Abidin Sayiner, Esma Gülsun ARSLAN CELLAT, Elif Melis Baloğlu Akyol, Suzan Tabur, Mustafa Araz, Ersin Akarsu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Gaziantep

Tiroid nöroendokrin tümörlerinin ayırıcı tanısı çok farklı hastalık gruplarını içerir. Özellikle kalsitonin negatif olgularda diğer nöroendokrin tümörler ayırıcı tanıya dahil edilmelidir. Ewing sarkomu tiroid dokusundaki nadir tümörlerden biridir ve özellikle kalsitonin negatif olgularda tiroidin nöroendokrin tümörlerinin ayırıcı tanıları arasında yer alması açısından önemlidir. Biz burada nadir görülen bir Tiroid Ewing sarkomu olgusunu ve tiroid hormon replasmanına yönelik başarılı rektal levotiroksin uygulamasını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Tiroid Ewing, rektal levotiroksin, sarkom

Sadettin Öztürk, Zeynel Abidin Sayiner, Esma Gülsun ARSLAN CELLAT, Elif Melis Baloğlu Akyol, Suzan Tabur, Mustafa Araz, Ersin Akarsu. Thyroid Ewing sarcoma and rectal administration of levothyroxine. Kocaeli Med J. 2023; 12(2): 298-301

Corresponding Author: Sadettin Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English