Volume : 13 Issue : 1 Year : 2024
Index
Membership
Application
CT Imaging Characteristics of Neuroendocrine Tumor Arising From Tailgut Cyst: Case Report [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 85-87

CT Imaging Characteristics of Neuroendocrine Tumor Arising From Tailgut Cyst: Case Report

Nevin Aydın1, Taylan Kara2, Mahmut Kebapçı3, Deniz Arık4, Sare Kabukçuoğlu4
1Dumlupınar University Evliya Celebi Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Kutahya, Turkey
2Mersin University Medical Faculty Department Of Radiology, Mersin, Turkey
3Eskisehir Osmangazi Universiry Medical Faculty Department Of Radiology, Eskisehir, Turkey
4Eskisehir Osmangazi Universiry Medical Faculty Department of Pathology, Eskisehir, Turkey

The tailgut is the most caudal part of the hindgut, it forms the distal part of the anus. It normally involutes by the eighth week of gestational age. If a tailgut rest proceeds, it may give rise to a tailgut cyst. Malign transformation of the tailgut cyst is very rare. Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, and sarcoma developing within the tailgut cyst has been reported in the literature. We present a case of neuroendocrin tumor which is arised from a tailgut cyst in a middle aged woman with its computed tomography (CT) imaging findings. A 35 year-old woman with a history of endometriosis admitted to our hospital with abdominal pain. An ultrasonography (US) examination and contrast medium enhanced tomography of the abdomen and pelvis was performed. CT showed multiple well-defined solid heterojen masses in presacral space.The largest dimensions of the masses were 6.5x6x6.5 cm. The patient underwent surgery. Patology was reported as neuroendocrin tumor arising within tailgut cyst. It is usually detected as an asymptomatic mass in the presacral space between rectum and sacrum. Tailgut cyst is more common in female and usually presents in middle age(mean 35), but it can present at any age. Our patient was female and 35 years old. Discrimination of tailgut cyst from other presacral cysts is important because of the malignant potential of a tailgut cyst. Malign transformation is very rare. Adenocarcinoma, neuroendocrine carcinoma, and sarcoma developing within the tailgut cyst has been reported. In our case patology was reported as neuroendocrin tumor arising within tailgut cyst. It should be kept in mind the differential diagnosis of presacral masses because of the malignant potential of a tailgut cyst.

Keywords: Tailgut cyst, neuroendocrine tumor, presacral space

Tailgut Kisti Zemininde Gelişen Nöroendokrin Tümörün BT Bulguları

Nevin Aydın1, Taylan Kara2, Mahmut Kebapçı3, Deniz Arık4, Sare Kabukçuoğlu4
1Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi EAH Radyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Mersin, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Eskişehir, Türkiye
4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Eskişehir, Türkiye

Tailgut (postnatal gut), hintgutun en kaudal parçası olup anüsün gelecekteki distal kesimini oluşturur. Genelde embriyonik hayatın 8. haftasında involüsyona uğrar. Tailgut kisti involüsyona uğramayan kalıntılardan köken alır. Tailgut kistinden malignensi gelişimi çok nadir olup en sık adenokarsinom, nöroendokrin tümör ve sarkom gelişimi bildirilmiştir. Biz burada tailgut kisti zemininde gelişen nöroendokrin tümörün bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını sunmayı amaçladık. Otuzbeş yaşında endometriozis nedeniyle takipte olan kadın hasta, karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hastaya ultrasonografi (US) ve kontrastlı abdominopelvik BT çekildi. BT’de presakral alanda büyüğü yaklaşık 6.5x6x6.5 cm çapta solid heterojen düzgün sınırlı multiple nodüler kitleler mevcuttu. Hastaya yapılan cerrahi operasyon sonrasında patoloji sonucu tailgut kisti zemininde gelişen nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Tailgut kisti asemptomatiktir,en sık presakral bölgede rektum ile sakrum arasında izlenir. Kadınlarda daha sık rastlanır. Her yaş grubunda görülebilse de orta yaş grubunda (ortalama 35 yaş) daha sık tanı alır. Bizim hastamız da kadın ve 35 yaşındaydı. Tailgut kisti ile diğer presakral kistik lezyonların ayırıcı tanısı tailgut kistinin malign transformasyonu nedeniyle yapılmalıdır. Tailgut kisti nadiren malign transformasyon göstermekte olup; adenokarsinom,nöroendokrin tümör ve sarkom gelişimi bildirilmiştir. Hastamızda lezyonların eksizyonu sonucu patoloji nöroendokrin tümör olarak gelmiştir. Presakral bölgede saptanan kitlelerde tailgut kisti malignite potansiyeli nedeniyle ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tailgut kisti, nöroendokrin tümör, presakral alan

Nevin Aydın, Taylan Kara, Mahmut Kebapçı, Deniz Arık, Sare Kabukçuoğlu. CT Imaging Characteristics of Neuroendocrine Tumor Arising From Tailgut Cyst: Case Report. Kocaeli Med J. 2017; 6(3): 85-87

Corresponding Author: Nevin Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English