ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Covid–19 pandemisi sırasında uygulanan sosyal izolasyon protokolünün postoperatif dönemdeki bariatrik cerrahi hastalarının egzersiz düzeyi, beslenme alışkanlıkları, metabolik parametreleri ve emosyonel durumları üzerine etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 43-55 | DOI: 10.5505/ktd.2020.79990

Covid–19 pandemisi sırasında uygulanan sosyal izolasyon protokolünün postoperatif dönemdeki bariatrik cerrahi hastalarının egzersiz düzeyi, beslenme alışkanlıkları, metabolik parametreleri ve emosyonel durumları üzerine etkileri

Halit Eren Taşkın1, Gözde İn2, Muzaffer Al3, Abdullah Kağan Zengin1
1Genel Cerrahi Anablim Dalı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

GİRİŞ ve AMAÇ: : 2020 yılının ilk aylarından itibaren etkinliği her geçen gün daha da artan covid-19 pandemisi dünya genelinde kronik hastalıklarda dahil olmak üzere bütün diğer hastalıklara yönelik yapılan sağlık hizmetlerinin kısıtlanmasına ve sağlık kaynaklarının pandemiye yöneltilmesine sebebiyet vermiştir. Bu nedenle obezite ve yandaş hastalıkların tedavisi ve hasta takibinde ciddi problemler yaşanmaktadır. Bu dönem ve hemen sonrasında ki normalleşme döneminde hastaların tekrar kilo almamaları, egzersiz ve diyet protokollerinin takibi ve emosyonel durumlarının belirlenmesi ve sorunlarının çözümü son derece önemlidir. Bu çalışmada pandeminin neden olduğu stresin ve hareket kısıtlamasının bariatrik cerrahi geçiren 1 yıllık takip hastalarının, yaşadıkları sosyal, davranışsal ve emosyonel durumların ortaya konulması ve bu dönemde uyguladıkları egzersiz protokollerinin ve beslenme alışkanlıklarının metabolik durumları üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Roux-en-Y gastrik bypass (n = 15) ve Sleeve gastrektomi (n = 20) geçiren, iki farklı egzersiz programı uygulanan (Kombine egzersiz (Aerobik+progresif dirençli egzersiz) ve Aerobik egzersiz) 35 takip hastanın pandemi öncesi ve başlangıcından itibaren 8 hafta sonrasında ki takip verileri online tıp uygulamaları ve e-posta ile gönderilen anketler sonucunda incelendi ve istatistiksel olarak farklılıklar ortaya konuldu.
BULGULAR: Erken dönem sonuçlarımız değerlendirildiğinde, covid-19 pandemisi sırasında yaşanan sosyal izolasyon önlemleri hem bariatrik cerrahi geçiren hastaların fazla kalori almalarına neden olmuş hem de beslenme alışklanlıklarında ve emosyonel durumlarında köklü değişimlere neden olmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleride gerçekleşmesi muhtemel yeme bozukluklarının ve bunun neticesinde kilo alımının önlenmesi için online tıp uygulamalarının etkin şekilde kullanımı umut vericidir. Çalışmamız pandemi döneminde bu uygulamanın hasta takibi ve egzersiz protokollerinin uygulanması açısından yararlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: bariatrik cerrahi, covid-19, sosyal izolasyon, online tıp, metabolizma, emosyonel durum

The effects of social isolation measures due to Covid-19 pandemia on the exercise status, eating behaviours, metabolic parameters and emotional status of postoperative bariatric surgery patients.

Halit Eren Taşkın1, Gözde İn2, Muzaffer Al3, Abdullah Kağan Zengin1
1Department of General Surgery, Istanbul University Cerrahpasa- Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul, Turkey
2Health Sciencies Institute, Bahcesehir University, İstanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Near East University Faculty of Medicine, Nicosai, Turkish Republic Northern Cyprus

INTRODUCTION: Starting from the first months of 2020, Covid19 pandemia caused devastating burden on health systems through out the World casuing restrictions on treatment of chronic disesases and redirection of resources to the treatment of pandemia. For this reason the treatment of obesity and comorbidities has been hindered and follow-up of patients were not bein managed optimally. During and after the pandemia to prevent the weight recevidism and to manage the optimal follow-up patients the current situation should be determined.
METHODS: Here in this study we aimed to determine the pycho-social status, eaiting patterns and exercise protocols of post-bariatric surgery patients in social isolation who has been at least followed-up for 1 years.
RESULTS: We have studied the parameters from the two group of bariatric patients who underwent Roux-en-y gastric bypass (n=15) and sleeve gastrectomy (n=20) in Istanbul University Cerrahpasa-Cerrahpasa Medical Faculty where two different types of execise protocols ( aerobic exercise versus aerobic combined with progressive resistance training) has been applied. Thirty-five patients has been followed up for 8 weeks after the start of pandemia by telemedicine modallities and statistical calculations were made.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our preliminary resluts suggest that social isolation measures resulted in excess calorie intake and changed the eating behaviours of the post-bariatric patients mainly due to emotional stress. The use of telemedicine to determine the current situation is curicial to determine current situation and to prevent eaiting disorders and weight recevidism in post-bariatric patients.

Keywords: bariatric surgery, covid – 19, social isolation, online medicine, metabolism, emotional state

Halit Eren Taşkın, Gözde İn, Muzaffer Al, Abdullah Kağan Zengin. The effects of social isolation measures due to Covid-19 pandemia on the exercise status, eating behaviours, metabolic parameters and emotional status of postoperative bariatric surgery patients.. Kocaeli Med J. 2020; 9(3): 43-55

Sorumlu Yazar: Halit Eren Taşkın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale