ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Karotid Arter Stentleme Sonrası Kontralateral Serebral Hiperperfüzyon Sendromu: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 107-110 | DOI: 10.5505/ktd.2021.51482

Karotid Arter Stentleme Sonrası Kontralateral Serebral Hiperperfüzyon Sendromu: Olgu Sunumu

Serhan Yıldırım
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye

Üç hafta önce geçici iskemik atak geçiren 64 yaşında erkek hastada sağ karotid arter stentlendikten 2 saat sonra konuşma bozukluğu ile sağ kol ve bacakta güç kaybı gelişti. Çekilen beyin bilgisayarlı tomografide (BT) sol frontotemporal bölgede kontrast ekstravazasyonu ve ödem izlendi. Kan basıncı 190/100 mmHg olan hastaya serebral hiperperfüzyon tanısı koyuldu. Beyin ödemi için mannitol, hipertansiyon için gliserol trinitrat infüzyonu yapıldı. Sonraki gün çekilen beyin BT’de kontrast ekstravazasyonunun kaybolduğu ve ödemin gerilediği izlendi. Beşinci günde yapılan muayenede sadece hafif dizartrinin kaldığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: hiperperfüzyon sendromu, karotid arter stentleme, karotis stenozu

Contralateral Cerebral Hyperperfusion Syndrome after Carotid Artery Stenting: Case Report

Serhan Yıldırım
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Neurology, Kocaeli, Turkey

64 year-old male patient with transient ischemic attack 3 weeks ago had speech disorder and weakness on right arm after 2 hours of right carotid artery stenting. Cerebral edema and contrast extravasation in left frontan and temporal lobes were seen in non-enhanced brain computerized tomography(CT). Patient’s blood pressure was 190/100 mmHg. Patient was diagnosed as cerebral hyperperfusion syndrome. Mannitol infusion was given for cerebral edema. Blood pressure was decreased with glycerol trinitrate infusion. Contrast extravasation diasappeared and left frontal edema decreased in brain CT performed in the next day. There was only mild dysartria in neurological examination at 5th day.

Keywords: hyperperfusion syndrome, carotid artery stenting, carotid stenosis

Serhan Yıldırım. Contralateral Cerebral Hyperperfusion Syndrome after Carotid Artery Stenting: Case Report. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 107-110

Sorumlu Yazar: Serhan Yıldırım, Türkiye
LookUs & Online Makale