ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Kocaeli Tıp Dergisi - Kocaeli Med J: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2015
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Transvezikal prostatektomi ve transüretral prostatektomi uygulanan hastalarda çıkarılan doku miktarı ile PSA düşüşü arasındaki ilişki
Correlation between the amount of extracted tissue and PSA levels patients treated with transurethral resection of the prostate and transvezical prostatectomy
Emre Can Polat, Levent Ozcan, Alper Otunctemur, Emin Ozbek, Şinasi Yavuz Önol
Sayfalar 1 - 4

DERLEME
2.
Kronik böbrek hastalarında paratiroid hormon ölçüm sonuçlarına etki eden faktörler
The factors affecting parathyroid hormone measurement results in chronic kidney disease
Buket Kın Tekçe
Sayfalar 5 - 12

3.
Hipogonadotropik hipogonadizm olgularına yaklaşım: infertilite tedavisi ve uzun dönem yönetim
Approach to hypogonadotropic hypogonadism cases: infertility treatment and long-term management
Pınar Solmaz Hasdemir, Hasan Terzi, Semra Oruç Koltan
Sayfalar 13 - 18

EDITÖRE MEKTUP
4.
Sayın Editör: Diyabetik Kronik Böbrek Hastalığında Ortalama Trombosit Hacmi
Erkan Şengül
Sayfalar 19 - 20
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
5.
Rüptüre Olmamış Dev İliyak Arter Anevrizması
Unruptured Giant Iliac Artery Aneurysm
Hakan Parlar, Serpil Mevriye Diler, Doğu Fatih Geyik, Halime Özbek
Sayfalar 21 - 24

6.
Taşsız Kolesistitin Nadir Bir Nedeni: Safra Kesesi Tümörü
A Rare cause of acalculous cholecystıtıs: Gallbladder tumor
Fatih Mehmet Yazar, Seyfi Emir, Özgen Arslan Solmaz
Sayfalar 25 - 27

7.
Pelvik ve Sakral Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Hydatic Cyst In The Pelvic And Sacral Region: A Case Report
Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Eda Elverici, Bülent Sakman, Enis Yüksel
Sayfalar 28 - 33

8.
Meckel Divertikülü için en sık kullanılan yöntem olan Tc-99m Perteknetat Sintigrafisi: Kesin tanı için ne zaman yapılmalı?
Tc-99m Pertechnetate Scintigraphy for Meckel’s Diverticulum is The Most Useful Modality: When Performed for Exact Diagnosis?
Huri Tilla İlçe
Sayfalar 34 - 36

9.
İnkarsere Fıtık Kesesi İçersinde Plastrone Apandisit: Nadir Bir Amyand Herni Vakası
Plastrone Appendicitis in the Incarcerated Hernia Sac: A Rare Case of Amyand’s Hernia
Ali Çiftçi, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Hamdi Taner Turgut, Zehra Boyacıoğlu, Selim Yiğit Yıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Çağrı Tiryaki
Sayfalar 37 - 39

LookUs & Online Makale