ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2012; 1(1): 55-62

Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu

M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

Oftalmik arter, karotis arterinin ilk dalıdır ve gözün birincil arteriyel kaynağıdır. Karotis arterdeki herhangi bir darlık veya tıkanıklık sonucu gözde hipoperfüzyona neden olabilir ve oküler iskemik sendrom oluşabilir. Oftalmolojik belirtiler amorozis fugakstan santral retinal veya oftalmik arter tıkanıklığına bağlı tam körlüğe dek geniş bir aralıkta yer alır. Sonuçta internal karotis arter patolojisi neovasküler glokom, oküler hipotoni, iskemik retinopati, retina arter oklüzyonları, iskemik optik nöropati ve katarakt gibi komplikasyonlar yoluyla potansiyel olarak kör edici bir hastalığa yol açabilir. Oküler iskemik sendromu ve karotis arter hastalığı olan hastaların çoğunda hipertansiyon, diyabet, iskemik kalp hastalığı, ya da bilinen diğer sistemik hastalıklar vardır. Hastalarda görme kaybı ve göz ağrısı yanında beyinde ve miyokarda enfarktüs riski de eş zamanlı olarak yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Karotis arter hastalığı, oküler iskemik sendrom, retinal arter tıkanıklığı

Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases

M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği

The ophthalmic artery is the first branch of the carotid artery and the primary arterial source to the eye. Any stenosis or obstruction of the carotid artery may cause ocular hypoperfusion and as a result ocular ischemic syndrome may occur. Ophthalmological manifestations range from amaurosis fugax to complete blindness due to central retinal artery or ophthalmic artery occlusion. Therefore carotid artery pathology may be the reason of a potentially blinding condition secondary to complications such as neovascular glaucoma, ocular hypotony, ischemic retinopathy, retinal arterial occlusions, ischemic optic neuropathy and cataract. Most patients with ocular ischemic syndrome and carotid artery disease have a history of hypertension, diabetes, ischemic heart disease, or other known systemic diseases. Besides visual loss and ocular/orbital pain, affected patients are also at risk for developing cerebral and myocardial infarction.

Keywords: Carotid artery disease, ocular ischemic syndrome, retinal arterial occlusion

M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora. Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases. Kocaeli Med J. 2012; 1(1): 55-62

Sorumlu Yazar: M. Selim Kocabora, Türkiye
LookUs & Online Makale