ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Submandibuler Bez Tümörünü Taklit Eden Ektopik Tiroid Dokusu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 48-51

Submandibuler Bez Tümörünü Taklit Eden Ektopik Tiroid Dokusu

Serdar Başer1, Adin Selçuk1, Erkan Esen1, Sebla Çalışkan1, Ferit Bayakır1, Şaban Eyisaraç1, Erdem Altıparmak1, Ahmet Tuğrul Eruyar2
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Kocaeli
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kocaeli

Ektopik tiroid dokusu nadir görülen benign bir konjenital anomalidir. Lokalizasyonuna bağlı ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Ektopik tiroid dokusu çoğunlukla foramen çekum ile mediasten arasında orta hatta yerleşmektedir. Bu yazıda, literatürde nadir izlenen ve submandibüler kitle nedeniyle polikliniğimize başvuran ektopik tiroid dokusu olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Ektopik, submandibüler bez, tiroid bezi

Ectopic thyroid tissue similar to the submandibular gland tumor

Serdar Başer1, Adin Selçuk1, Erkan Esen1, Sebla Çalışkan1, Ferit Bayakır1, Şaban Eyisaraç1, Erdem Altıparmak1, Ahmet Tuğrul Eruyar2
1Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery,Derince Education and Research Hospital,Kocaeli
2Department of Medical Pathology,Derince Education and Research Hospital,Kocaeli

Ectopic tyhroid tissue is a rarely seen benign congenital anomaly. It can cause very serious problems acording to localization. Ectopic tyhroid tissue commonly locates between foramen cecum and medial line of mediasten. In this article we present ectopic tyhroid tissue case which admitted to our outpatient clinic with rarely seen in literature submandibular mass.

Keywords: Ectopic, submandibular gland, thyroid gland

Serdar Başer, Adin Selçuk, Erkan Esen, Sebla Çalışkan, Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Erdem Altıparmak, Ahmet Tuğrul Eruyar. Ectopic thyroid tissue similar to the submandibular gland tumor. Kocaeli Med J. 2017; 6(2): 48-51

Sorumlu Yazar: Serdar Başer, Türkiye
LookUs & Online Makale