ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Tedavisi Sonrası Radikülopatiyi Taklit Eden Nöropati: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 102-105 | DOI: 10.5505/ktd.2021.83436

Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi Tedavisi Sonrası Radikülopatiyi Taklit Eden Nöropati: Olgu Sunumu

Mahmut Taha Ölçücü1, Kayhan Yılmaz1, Çağatay Özsoy1, Yasemin Bicer Gomceli2, Mutlu Ateş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü. Antalya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü. Antalya, Türkiye

Böbrek taşı için ekstrakorporeal şok dalga litotripsi (ESWL) tedavisi uygulanan radikülopatiyi taklit eden nöropatili 57 yaşında bir kadın hasta sunduk. İkinci seans ESWL sonrası hasta, belin sol tarafında ve sol ayağın tabanında şiddetli ağrı, sol ayak tabanında karıncalanma ve yanma olduğunu belirtti. ESWL'den önce hiç şikayeti yoktu. Nörolojik muayeneden sonra, hastaya ESWL'nin omurilik sinir kökleri üzerindeki olası etkileri nedeniyle nöropati teşhisi konuldu. Pregabalin 75 mg p.o günde iki kez başlandı. Altıncı ayın sonunda hastanın sempmtomlarının şiddeti kademeli olarak azaldı. Bu olgu, hedeflenen ESWL bölgesine komşu bölgelerdeki nöronal yapıların şok dalgalarından etkilenebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: böbrek taşı, nöropati, pregabalin, radikulopati, şok dalga litotripsi

Neuropathy Mimicking Radiculopathy After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment: A Case Report

Mahmut Taha Ölçücü1, Kayhan Yılmaz1, Çağatay Özsoy1, Yasemin Bicer Gomceli2, Mutlu Ateş1
1University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Urology. Antalya, Turkey
2University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Department of Neurology. Antalya, Turkey

We presented a 57-year-old female patient with neuropathy mimicking radiculopathy who underwent extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) treatment for renal stone. After the second session of ESWL, the patient reported severe pain on the left side of the waist and sole of the left foot, tingling and burning of the sole of the left foot. She had no complaints before ESWL. After neurological examination, the patient was diagnosed as neuropathy due to the possible effects of ESWL on the spinal cord roots. Pregabalin 75 mg twice a day was started and her symptoms were gradually recovered during the six months. This case demonstrates that neuronal structures in the regions adjacent to the targeted ESWL region can be affected by shock waves.

Keywords: extracorporeal shock wave lithotripsy, neuropathy, pregabalin, radiculopathy, renal stone

Mahmut Taha Ölçücü, Kayhan Yılmaz, Çağatay Özsoy, Yasemin Bicer Gomceli, Mutlu Ateş. Neuropathy Mimicking Radiculopathy After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Treatment: A Case Report. Kocaeli Med J. 2021; 10(2): 102-105

Sorumlu Yazar: Mahmut Taha Ölçücü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale