ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Covid-19 Hastalığı Komorbiditesi Olmayan Gençlerde Böbrek Enfarktı Yapabilir Mi? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 51-55 | DOI: 10.5505/ktd.2022.80008

Covid-19 Hastalığı Komorbiditesi Olmayan Gençlerde Böbrek Enfarktı Yapabilir Mi?

Soner Çoban, Özgür Ekici, Ali Rıza Türkoğlu, Muhammet Güzelsoy, Enes Yavuz, Çağlar Boyacı, Metin Kılıç, Anıl Erkan, Abdullah Gül, Akif Koç
Saglik Bilimleri Universitesi Bursa Yüksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Coronavirus Disease 19(COVİD- 19) hastalığı, yaşamı tehdit eden, koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyondur. COVID-19 enfeksiyonunda oluşan hipertrombotik durum ve endotelyopati bir çok organı etkileyebildiği gibi böbrek tübüler ve endotel hücrelerini de etkileyerek nadir görülen bir durum olan akut renal enfarkta sebep olabilir. Bu durum virüsün meydana getirdiği mikrovasküler ve endotel hasarının ne derece önemli boyutta olduğunu gözler önüne sermektedir. Literatürde, yukarıdaki tanıma benzer şekilde, tromboza yatkın yaşlı ve/veya komorbiditesi olan hastalarda COVİD-19 hastalığı ile indüklenen akut renal enfarkt vakaları bildirilmiştir. Bizde burada tipik covid 19 belirtisi ve komorbiditesi olmayan COVİD-19’a sekonder gelişen akut renal enfarkt olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: covid-19, akut böbrek enfarktı, endotelyopati

May Covid-19 Disease Cause Renal Infarction in Young People without Comorbidity?

Soner Çoban, Özgür Ekici, Ali Rıza Türkoğlu, Muhammet Güzelsoy, Enes Yavuz, Çağlar Boyacı, Metin Kılıç, Anıl Erkan, Abdullah Gül, Akif Koç
Department of Urology, Bursa Yuksek Ihtisas Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Bursa, Turkey

Coronavirus disease 19 (COVID- 19) is a life threatening contagious infection caused by coronavirus 2 (SARS- CoV-2). Hypertrombotic state and endotheliopathy occurring in COVID-19 infection may affect numerous organs as well as influence renal tubular and endothelial cells, causing ARI that is a rarely seen condition. This reveals the significant extent of microvascular and endothelial damage caused by the virus. Similarly to the above mentioned definition, cases of ARI induced by COVID-19 in elderly and/or patients with comorbidity prone to thrombosis have been reported in the literature. Herein, we present a case of ARI secondary to COVID-19 that was developed in a patient without typical COVID-19 symptoms and comorbidity.

Keywords: covid-19, acute renal infarction, endotheliopathy

Soner Çoban, Özgür Ekici, Ali Rıza Türkoğlu, Muhammet Güzelsoy, Enes Yavuz, Çağlar Boyacı, Metin Kılıç, Anıl Erkan, Abdullah Gül, Akif Koç. May Covid-19 Disease Cause Renal Infarction in Young People without Comorbidity?. Kocaeli Med J. 2022; 11(2): 51-55

Sorumlu Yazar: Özgür Ekici, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale