ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Sezeryan esnasında tespit edilen ve barsak rezeksiyonuna sebep olan intestinal splenosiz. vaka sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 49-52

Sezeryan esnasında tespit edilen ve barsak rezeksiyonuna sebep olan intestinal splenosiz. vaka sunumu

Mehmet Kamil Yıldız1, Aysun Unal2, Erkan Özkan1, Cengiz Eris1, Hasan Abuoğlu1, Gultekin Kose2, Bülent Kaya1, Umit Topaloglu2
1Haydarpaşa Numune E.a.h Genel Cerrahi Kliniği
2Haydarpaşa Numune E.a.h Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Splenosis genellikle travmatik dalak yaralanması sonrası görülen benig bir durumdur.Genellikle asemptomatiktir ve rastlantısal olarak bulunur ancak maligniteyi taklit edebilir.Splenik nodüller karın boşluğu,toraks boşluğu ve ciltaltı gibi bir çok yerde bulunabilir.Tedavi çoğunluk konservatiftir.Komplike durumlarda cerrahi gerekebilir.Bu makalede sezeryan sırasında tesadüfen bulunan ve maligniteyi taklit ederek barsak rezeksiyonuna neden olan intestinal splenosis olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: splenosis, splenectomy, ince barsak, rastlantısal, cerrahi

An incidental finding of intestinal splenosis during caserean section resulting in bowel resection: case report

Mehmet Kamil Yıldız1, Aysun Unal2, Erkan Özkan1, Cengiz Eris1, Hasan Abuoğlu1, Gultekin Kose2, Bülent Kaya1, Umit Topaloglu2
1Haydarpasa Numune Training And Research Hospital- Department Of General Surgery
2Haydarpasa Numune Training And Research Hospital Department Of Obstetrics And Gynecology

Splenosis is a benign condition that frequently occurs after traumatic spleen rupture. It is often asymptomatic and found by coincidence, but as it can mimic malignancy, it often leads to an extensive workup before the diagnosis is established. Splenic nodules can be found anywhere in the thoracic or abdominal cavity, as well as subcutaneously. Treatment is usually conservative with surgical excision reserved for complicated cases. This article describes a case of incidental intestinal splenosis during caserean section, masquareding malignancy, leading to bowel resection.

Keywords: splenosis, splenectomy, small bowel, incidental, surgery

Mehmet Kamil Yıldız, Aysun Unal, Erkan Özkan, Cengiz Eris, Hasan Abuoğlu, Gultekin Kose, Bülent Kaya, Umit Topaloglu. An incidental finding of intestinal splenosis during caserean section resulting in bowel resection: case report. Kocaeli Med J. 2013; 2(1): 49-52

Sorumlu Yazar: Mehmet Kamil Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale