ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Radyolojik Bulgularla Tanı Konulan Bilateral Miçetoma: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 45-48

Radyolojik Bulgularla Tanı Konulan Bilateral Miçetoma: Olgu Sunumu

Nurşad Çifci Aslan1, Orhan Fındık2, Tülay Özer3, Sevda Soydan4, Ahmet Tuğrul Eruyar5
1kocaeli derince eğitim ve araştırma hastanesi, kocaeli, dermatology
2kocaeli derince eğitim ve araştırma hastanesi, kocaeli, kalp ve damar cerrahisi
3kocaeli derince eğitim ve araştırma hastanesi, kocaeli, radyoloji
4kocaeli derince eğitim ve araştırma hastanesi, kocaeli, mikrobiyoloji
5kocaeli derince eğitim ve araştırma hastanesi, kocaeli, patoloji

Miçetoma veya 'Madura Ayağı', gerçek mantarlar (ömiçetoma) veya Aktinomiçes (aktinomiçetoma) türü bakteriler tarafından oluşan kronik granülamatöz, genellikle unilateral görülen, yumuşak doku enfeksiyonudur. Bu zor gelişen mikroorganizmaları, biyopsi veya mikrobiyolojik kültürde göstermek zor olabilir, bu yüzden tanı ve tedavi gecikmeleri nedeniyle artmış morbidite gelişebilir. Tedaviye oldukça dirençlidir. sağ ayakta başlayıp yıllar içerisinde ilerleyerek diğer ekstremiteye de yayılan, bilateral ayak miçetoması olan 27 yaşında bir bayan hastanın klinik, mikrobiyolojik, histopatolojik, radyolojik bulgularını sunduk. Bu olguda tanı radyolojik görüntüleme metodlarıyla kesinleştirildi. Miçetomanın kesin tanısı ve ömiçetomanın ayırıcı tanısının radyolojik görüntüleme yöntemleriyle konulabiliceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: miçetoma, daire içinde nokta, magnetik rezonans görüntüleme, ultrason

Radiologically Diagnosed Bilateral Mycetoma: Case Report

Nurşad Çifci Aslan1, Orhan Fındık2, Tülay Özer3, Sevda Soydan4, Ahmet Tuğrul Eruyar5
1kocaeli derince training and research hospital, kocaeli, dermatology
2kocaeli derince training and research hospital, kocaeli,cardıovascular surgery
3kocaeli derince training and research hospital, kocaeli, radyology
4kocaeli derince training and research hospital, kocaeli, microbiology
5kocaeli derince training and research hospital, kocaeli, pathology

Mycetoma or 'Madura foot' is a chronic granulomatous soft-tissue infection, mostly unilateral and caused by true fungi (eumycetoma) or actinomycetic bacteria (actinomycetoma). It may be difficult to demonstrate these fastidious organisms either on biopsy or microbiological culture, thus increased morbidity can occur due to delays in diagnosis and therapeutic intervention. We presented the clinical, microbiological, histopathological and radyological findings of a 27 years old female patient with mycetoma which was started on left foot, increased over the years and affected the other extremity. For this case, the diagnosis was confirmed with radyolagical imaging methods. We concluded that exact diagnosis of mycetoma and differential diagnosis of eumycetoma can be made by radyolagical imaging methods.

Keywords: Mycetoma, Dot in circle, magnetic resonance imaging, ultrasound.

Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Tülay Özer, Sevda Soydan, Ahmet Tuğrul Eruyar. Radiologically Diagnosed Bilateral Mycetoma: Case Report. Kocaeli Med J. 2016; 5(3): 45-48

Sorumlu Yazar: Nurşad Çifci Aslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale