ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Gelişimsel Kalça Displazisinde Uygulanan Pemberton Ve Salter Osteotomilerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 81-86 | DOI: 10.5505/ktd.2018.94546

Gelişimsel Kalça Displazisinde Uygulanan Pemberton Ve Salter Osteotomilerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ümit Tuhanioğlu1, Alper Gültekin2, Hasan Ulaş Oğur1, Fırat Seyfettinoğlu1, Ulaş Serarslan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği,adana,türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği,kocaeli,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gkd tedavi edilmediğinde kalıcı fonksiyon bozukluğuna sebep olan çocukluk çağının en önemli ortopedik patolojilerinden biridir. Bu çalışmada 1 yaş üstü gkd tanısı olan hastalarında uygulanan pemberton ve salter osteotomilerinin erken dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının ortaya konulması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2016 yılları arasında kliniğimizde gelişimsel kalça displazisi tanısıyla pemberton asetabuloplastisi ve salter osteoromisi uygulanan iki farklı hasta grubu preop ve postop asetabular inklinasyon açıları,preop-postop asetabulum derinliği,alçı içerisindeki abdüksiyon derecesi,son kontroldeki kalça hareket açıklığı ve meydana gelen komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: 1.Grupta 21 2.grupta 18 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 1.grupta 24,8 2. Grupta 20,7 ay idi.Ortalama takip süresi 1.grupta 30,2 2. Grupta 32,1 olarak hesaplandı. Klinik değerlendirmede pemberton grubunda 18 hastada mükemmel,2 hastada iyi,1 hastada orta sonuç alınırken,Salter grubunda 15 hastada mükemmel 1 hastada iyi,2 hastada orta sonuç alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki girişimin birbirine farklı üstünlükleri mevcut olup bizler her iki osteotominin cerrahın seçimi ve tecrübesi doğrultusunda güvenle uygulanabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalça, displazi, Salter, Pemberton

Comparıson Of The Results Of Pemberton And Salter Osteotomıes Applıed In Developmental Dysplasıa Of The Hıp

Ümit Tuhanioğlu1, Alper Gültekin2, Hasan Ulaş Oğur1, Fırat Seyfettinoğlu1, Ulaş Serarslan2
1: Department Of Orthopaedics And Traumatology,university Of Health Science Adana City Hospital.,adana,turkey
2Department Of Orthopaedics And Traumatology,university Of Health Science Derince Training And Research Hospital.,kocaeli,turkey

INTRODUCTION: When developmental hip dysplasia (DHD)is not treated, it is one of the most important orthopaedic pathologies in childhood that causes permanent function impairment. The aim of this study was to determine and evaluate the early clinical and radiological results of Pemberton and Salter osteotomies applied to patients aged over 1 year who were diagnosed with DHD.
METHODS: Two different patient groups applied with Pemberton acetabuloplasty and Salter osteotomy in our clinic between 2014 and 2016 for a diagnosis of DHD were compared in respect of preoperative and postoperative acetabular inclination angles, preoperative and postoperative acetabulum depth, the degree of abduction in the plaster cast, hip range of movement at the final follow-up examination and complications that developed.
RESULTS: Group 1 comprised 21 patients with a mean age of 24.8 months and mean follow-up period of 30.2 months. Group 2 comprised 18 patients with a mean age of 20.7 months and mean follow-up period of 32.1 months. In the clinical evaluation of Group 1, the Pemberton group, 18 patients were evaluated as excellent, 2 as good and 1 as fair, and in Group 2, the Salter group, the results obtained were excellent in 15 patients, good in 1 and fair in 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both interventions have different advantages and it can be considered that both can be applied safely according to the surgeon’s preference and experience.

Keywords: Hip, dysplasia, Salter, Pemberton

Ümit Tuhanioğlu, Alper Gültekin, Hasan Ulaş Oğur, Fırat Seyfettinoğlu, Ulaş Serarslan. Comparıson Of The Results Of Pemberton And Salter Osteotomıes Applıed In Developmental Dysplasıa Of The Hıp. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 81-86

Sorumlu Yazar: Ümit Tuhanioğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale