ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme: Gelecek Şimdi! [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 7-7 | DOI: 10.5505/ktd.2018.87004

Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme: Gelecek Şimdi!

Mehmet Birhan Yılmaz
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Sivas, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, kardiyomiyopati, ateroskleroz

Cardiac Magnetic Resonance Imaging: Future is Now!

Mehmet Birhan Yılmaz
Medical Faculty of Cumhuriyet University, Department of Cardiology, Sivas, Turkey

Keywords: Heart failure, cardiomyopathy, atherosclerosis

Mehmet Birhan Yılmaz. Cardiac Magnetic Resonance Imaging: Future is Now!. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 7-7

Sorumlu Yazar: Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale