ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Şok Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 65-66 | DOI: 10.5505/ktd.2018.85619

Şok Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Kıvanç Yalın
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: ICD, şok, yaşam kalitesi

Effect of Shock Therapies On Quality of Life

Kıvanç Yalın
Uşak University, Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology

Keywords: ICD, shock, life quality

Kıvanç Yalın. Effect of Shock Therapies On Quality of Life. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 65-66

Sorumlu Yazar: Kıvanç Yalın, Türkiye
LookUs & Online Makale