ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Onkolojide Yeni Bir Dönem: İmmunokonjugatlar [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 25-31 | DOI: 10.5505/ktd.2018.83997

Onkolojide Yeni Bir Dönem: İmmunokonjugatlar

Mehmet Nur Kaya1, Burcu Caner2, Nilüfer Avcı3
1Balıkesir Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Uludağ Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Ana Bilim Dalı, Bursa
3VM Medikal Park Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü, Bursa

Klasik kemoterapötik ilaçlar hücre siklusunda arrest, hücre replikasyonunun durdurulması ve apopitoz indüksiyonu ile etki gösterir. Ancak bu ilaçların kanser hücresine spesifik olmaması nedeniyle belirli dozlar üzerinde kullanımı ölümcül toksisitelere neden olabilir. Bu nedenle ilacın etkinliği doz bağımlı olsa da, toksisite nedeniyle doz belirli bir seviyede sınırlanır. Yüksek yan etki nedeniyle sınırlanmış etkinlik, tedavide yeni moleküller geliştirilmesine neden olmuştur. Bu yeni geliştirilen ilaçlardan, immunokonjugatlar kanser hücresinin bir antijenine karşı geliştirilmiş antikor ve hücreye toksik olan bir ajanın (sitotoksik ilaç, radyoizotop, toksin) güçlü bir bağ ile birleştirilmesiyle oluşturulur. Bu bağ, antikor ve ajanın hücreye ulaşmadan ayrılmamasını ve ajanın hücre içine ulaşmasını sağlar. Bu mekanizma, immunokonjugatların kanser hücresine spesifik olmasını sağlar. Bu makalede, geleceğin popüler tedavisi olabilecek immunokonjugatların özelliklerini ve neden daha etkin olduklarını özetlemeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: immunokonjugat, immünoterapi, bağlayıcı

A New Term in Oncology: Immunoconjugates

Mehmet Nur Kaya1, Burcu Caner2, Nilüfer Avcı3
1Department Of Internal Medicine, Balıkesir University, Balıkesir, Turkey
2Department Of Oncology, Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department Of Oncology, Vm Medical Park Hospital, Bursa, Turkey

Chemotherapy agents work classically via cell cycle arrest, inhibition of cell replication or induction of apoptosis. Unselectivity of these drugs at cell level limits their dose, where exceeding causes lethal toxicities, prevents dose increase even if it increases drug’s effect. This limited efficacy and high toxicity profile of chemotherapy drugs necessitate the search for new drugs. One of these new agents, immunoconjugates are molecules that combinean antibody against a specific antigen of cancer cell and a cytotoxic agent (cytotoxic drug, radioisotope, toxin) with a strong chemical bond. This bond ensures antibody and cytotoxic agent do not split before the drug reaches to the cancer cell, the cytotoxic agent is carried into the cell, that makes immunoconjugates cancer cell specific drugs. In this article, we aimed to summarize why immunoconjugates may be promising in cancer treatment, their structure and mechanism of action.

Keywords: immunoconjugates, immunotherapy, linker

Mehmet Nur Kaya, Burcu Caner, Nilüfer Avcı. A New Term in Oncology: Immunoconjugates. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 25-31

Sorumlu Yazar: Mehmet Nur Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale