ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Galaktinin Angiogenezdeki Rolü [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 160-164 | DOI: 10.5505/ktd.2018.65882

Galaktinin Angiogenezdeki Rolü

Funda Kosova
Celal Bayar üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyokimya, Manisa, Türkiye

Son yıllarda, protein karbohidrat etkileşimleri, apoptozis, kanser metastazisi, büyümenin düzenlenmesi, hücre aktivasyonu gibi çeşitli biyolojik süreçlere aracılık eden hücre-hücre ve ekstrasellulermatrix (ECM)–hücre etkileşiminin modülasyon için çok önemli olduğu düşünülmektedir.Galectin-3 ekspresyonu neoplastik hücre tiplerinde artmıştır. Galectin-3 hücre büyümesi, adezyon, proliferasyon ve metastazın dahil olduğu tümörlerin gelişim süreci ile bağlantılıdır. Galectin-3 hücre proliferasyonu, apoptozis, hüzcre adezyonu, invazyon, anjiogenezis ve metastaziside içeren tümör gelişiminde geniş bir etkisi vardır. Sonuç olarak, kanseri hastalarında Galectin-3’ün angiogenik bir protein olan VEGF ve IL-6 sitokini üzerine nasıl etki ettiği, hastalıkların patogenezini anlamak ve bunları tedavi ile ilişkilendirmek, yeni tedavi protokollerinin geliştirilmesi ve hatta hastalıklar oluşmadan sağlıklı kişilerin risk faktörlerinin elimine edilmesi açısından son derece önemlidir ve araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Galektin-3, Angiogenez, VEGF

The Role In Angiogenesis Of Galectin-3

Funda Kosova
Celal Bayar University, Faculty of Health Science, Biochemistry, Manisa, Turkey

It is now thought that protein-carbohydrate interaction is of great importance for the modulation of cell-cell and extracellular matrix (ECM)-cell interactions, which mediate various biological processes such as apoptosis, cancer metastasis, growth regulation and cell activation. Galectin-3 expression is increased in neoplastic cell types. Galectin-3 is connected with the process of development of tumors, including growth, adhesion, proliferation and metastasis. It has a broad effect on tumor development including cell proliferation, apoptosis, cell adhesion, invasion, angiogenesis and metastasis. Consequently, it is of theut most importance to understand how Galectin-3 affects the angiogenic protein VEGF and IL-6 cytokine and the pathogenesis of the diseases, and to correlate them with treatment, from the aspect of developing new treatment protocols and even eliminating risk factors in healthy people before illness develops. This is a topic which is in need of research.

Keywords: Galectin-3, Angiogenesis, VEGF

Funda Kosova. The Role In Angiogenesis Of Galectin-3. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 160-164

Sorumlu Yazar: Funda Kosova, Türkiye
LookUs & Online Makale