ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Transvers kolon volvulusu nedeniyle ileus olan bir olgu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 18-20 | DOI: 10.5505/ktd.2018.64935

Transvers kolon volvulusu nedeniyle ileus olan bir olgu

Ethem Bilgiç1, Eyüp Murat Yılmaz2, Berke Manoğlu3
1Sakarya Karasu Devlet Hastanesi
2Adnan Menderes Üniversite Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Aydın
3Aydın Devlet Hastanesi

Transvers kolon volvulusu intestinal obstrüksiyonların nadir bir nedenidir. Kolon volvulusu için predispozan faktörleri sayacak olursak mental retardasyon, dismotilite bozulukları, dar tabanlı veya uzun mezenterin mevcudiyeti ve kronik kabızlık sayılabilir. Tedavi seçeneklerinde endoskopik redüksiyon genel durumu stabil, acil cerrahi düşünülmeyen hastalarda uygulanabilmesine rağmen başarı oranı düşük ve nüks riski fazladır. Biz bu olgumuzda hastanemiz acil servisine, 2 gündür olan karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile başvuran 22 yaşındaki erkek hastada tespit ettiğimiz transvers kolon volvulusunu sunduk. Hastanın çekilen Ayakta direkt batın grafisi (ADBG) ve Abdominal Bilgisayarlı Tomografi (Abd. BT) incelemelerinde ileus saptandı. Acil laparotomi yapılan hastada transvers kolon volvulusu tespit edilerek transvers kolon rezeksiyonu, anastomoz ve koruyucu loop ileostomi yapıldı.

Anahtar Kelimeler: volvulus, transvers kolon, ileus

A case of transverse colon volvulus, which cause ileus

Ethem Bilgiç1, Eyüp Murat Yılmaz2, Berke Manoğlu3
1Sakarya Karasu State Hospital
2Department of General Surgery, Adnan Menderes University, Aydın, Turkey
3Aydın State Hospital

Transverse colon volvulus is a rare cause of intestinal obstruction.. Predisposing factors for colon volvulus include mental retardation, dysmotility disorders, the presence of narrow base or long mesentery and chronic constipation. Endoscopic treatment option in reducing can perform in stable patients despite the implementation success rate is too low and the high risk of recurrence. We present a case of transverse colon volvulus in a 22 years old male patient who cames our hospital emergency service with abdominal pain, nausea and vomiting for about 2 days. Radiographic and tomographic imaging showed ileus. The patient was taken for a laparotomy, volvulus of transverse colon was found and we did transverse colon resection, anastomosis and protective loop ileostomy.

Keywords: volvulus, transverse colon, ileus

Ethem Bilgiç, Eyüp Murat Yılmaz, Berke Manoğlu. A case of transverse colon volvulus, which cause ileus. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 18-20

Sorumlu Yazar: Ethem Bilgiç, Türkiye
LookUs & Online Makale