ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni Eozinofilik Özofajit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 60-63 | DOI: 10.5505/ktd.2018.57614

Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni Eozinofilik Özofajit: İki Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi

Yavuz Beyazit1, Alpaslan Tanoğlu2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Gastroenteroloji Servisi, Çanakkale
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han SUAM, Gastroenteroloji Servisi, İstanbul

Eozinofilik özofajit (EÖ) özofagusun kronik, immün aracılı bir hastalığıdır ve genellikle özofageal disfonksiyon, retrosternal yanma, ve eozinofil baskın inflamasyon ile karakterizedir. E֒li birçok hasta çoğunlukla yutma güçlüğü, reflü benzeri şikayetler ve yutma güçlüğü ile prezente olur. Her ne kadar diyetsel alerjenler patofizyolojide çoğunlukla suçlansa da bilinmeyen birçok faktörün de patofizyolojiden sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Biz bu vaka raporlarında kliniğimize yutma güçlüğü ile başvuran ve EÖ tanısı alan 2 hastayı sunmayı amaçladık. Tedavide oral flutikazon ve diyet kısıtlaması her iki hastaya da başlandı ve izlem sürecinde her iki hastada başarılı sonuçlar elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik özofajit, disfaji, steroid

Eosinophilic Esophagitis as a Rare Cause of Dysphagia: Two Case Presentation with Literature Review

Yavuz Beyazit1, Alpaslan Tanoğlu2
1Department of Gastroenterology, Canakkale 18 Mart University, Canakkale, Turkey
2Department of Gastroenterology, Health Science University, Sultan Abdulhamid Han Hospital, Istanbul, Turkey

Eosinophilic esophagitis (EO) is a chronic, immune mediated disease of esophagus characterized with esophageal dysfunction, retrosternal heartburn, and eosinophil-predominant inflammation. Most patients with EO clinically presents with dysphagia, reflux-like symptoms and swallowing difficulties. Although food allergens are mostly accused in the pathophysiology of EO, there is still unknown additional factors that are belived to be exist in the pathophysiology. Herein, we would like to present two patients who admitted to our clinic with the complaint of dysphagia and was diagnosed as EO. Oral fluticazone treatment was started with dietary restriction to both patients. A favorable outcome was achieved during follow-up.

Keywords: Eosinophilic esophagitis, dysphagia, steroid

Yavuz Beyazit, Alpaslan Tanoğlu. Eosinophilic Esophagitis as a Rare Cause of Dysphagia: Two Case Presentation with Literature Review. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 60-63

Sorumlu Yazar: Alpaslan Tanoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale