ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Processus coracoideus ve cavitas glenoidalis’in cerrahi yaklaşımlar açısından morfometrik analizi: anatomik çalışma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 131-137 | DOI: 10.5505/ktd.2018.50455

Processus coracoideus ve cavitas glenoidalis’in cerrahi yaklaşımlar açısından morfometrik analizi: anatomik çalışma

Sibel Cirpan, Goksin Nilufer Yonguc, Mustafa Güvençer
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tekrarlayan omuz dislokasyonlarının cerrahi tedavisinde doğal glenohumeral anatomiyi tekrar oluşturmak için, processus coracoideus (PC) transferi işlemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı PC ve cavitas glenoidalis (CG) boyutlarını ölçmek ve sonuçlar arasındaki korelasyonu incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda yer alan 62 adet yetişkin insana ait kuru kemik scapula, makroskopik olarak incelendi. CG’in superoinferior yüksekliği ve en geniş anteroposterior çapı, PC’in uzunluğu, kök yüksekliği, ucunun ve kökünün genişliği, ve PC’in ucu ile CG’in tuberculum supraglenoidale arasındaki uzaklıklar 0.01mm’ye duyarlı dijital kumpas kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: CG’in ortalama uzunluğu ve genişliği, PC’in kök genişliği, kök yüksekliği, uç genişliği ve uzunluğu sırasıyla 37.27 ± 3.40 mm, 26.25 ± 3.04 mm, 13.98 ± 1.69 mm, 18.59 ± 2.55 mm, 13.95 ± 1.73 mm, 42.36 ± 4.28 mm ölçüldü. CG’in tuberculum supraglenoidale’si ile PC’un ucu arasındaki uzaklık 27.56 ± 3.75 mm ölçüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PC’un boyutları coğrafi bölge farklılıklarına bağlı değişmektedir.

Anahtar Kelimeler: processus coracoideus, cavitas glenoidalis, omuz dislokasyonu.

Morphometric analysis of coracoid process and glenoid cavity in terms of surgical approaches: an anatomical study

Sibel Cirpan, Goksin Nilufer Yonguc, Mustafa Güvençer
Department of Anatomy, School of Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir/Turkey

INTRODUCTION: In order to treat the recurrent shoulder dislocations surgically, the coracoid process (CP) transfer procedures are used to restore the native glenohumeral anatomy. The aim of this study is to measure the dimensions of the CP and the glenoid cavity (GC) and to evaluate the correlation between their measurements.
METHODS: Sixty two adult dried human scapulae belonging to the Anatomy Department Laboratory of Dokuz Eylul University School of Medicine were examined macroscopically. The study parameters measured by using a digital caliper sensitive to 0.01 mm were as follows: the CP (length, heigth at the root,width at the tip and at the root), the GC (the superoinferior height and the widest antero-posterior diameter) and from the CP tip to the supraglenoid tubercle of GC.
RESULTS: The mean length and width of the GC and root width, root height, tip width and length of the CP were measured as 37.27 ± 3.40 mm, 26.25 ± 3.04 mm, 13.98 ± 1.69 mm, 18.59 ± 2.55 mm, 13.95 ± 1.73 mm, 42.36 ± 4.28 mm, respectively. The distance between supraglenoid tubercle of GC and CP tip was measured as 27.56 ± 3.75 mm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The dimensions of the CP may differ according to geographical differences.

Keywords: coracoid process, glenoid cavity, shoulder dislocation

Sibel Cirpan, Goksin Nilufer Yonguc, Mustafa Güvençer. Morphometric analysis of coracoid process and glenoid cavity in terms of surgical approaches: an anatomical study. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 131-137

Sorumlu Yazar: Sibel Cirpan, Türkiye
LookUs & Online Makale