ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Genel Anestezi Santral Sinir Sistemine zararlı mıdır? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 60-66 | DOI: 10.5505/ktd.2019.46793

Genel Anestezi Santral Sinir Sistemine zararlı mıdır?

Mustafa Nuri Deniz
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İzmir

Günümüzde genel anestezinin santral sinir sistemine etkisi sağlıklı genç yetişkinlerde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmazken, yapılan bir çok hayvan deneyi yanında az ama önemli klinik çalışmalar, yaşamın erken veya geç dönemlerinde santral sinir sistemi üzerine anestezik toksisite kuşkusunu güçlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, santral sinir sistemi, toksisite

Is General Anesthesia Harmful for the Central Nervous System?

Mustafa Nuri Deniz
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

Nowadays, while the effects of general anesthesia on central nervous system is not considered to be an important problem on healthy young adults, alongside many experiments on animals, few but significant clinical studies strengthenthe suspicion of anesthetic toxicity on the central nervous system in early or late ages.

Keywords: General anesthesia, Central nervous system, toxicity

Mustafa Nuri Deniz. Is General Anesthesia Harmful for the Central Nervous System?. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 60-66

Sorumlu Yazar: Mustafa Nuri Deniz, Türkiye
LookUs & Online Makale