ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Tetik Parmak Cerrahisinde Longitudinal insizyon mu? Transvers insizyon mu? [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 81-84 | DOI: 10.5505/ktd.2019.39200

Tetik Parmak Cerrahisinde Longitudinal insizyon mu? Transvers insizyon mu?

erdinç acar1, Ulaş Serarslan2
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji BD, El cerrahisi BD
2Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji BD

GİRİŞ ve AMAÇ: Cerrahi uygulanan tetik parmak hastalarında, longitudinal insizyon ile transvers insizyon arasında fark olup olmadığı değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Kasım 2017 ile Ekim 2018 tarihleri arasında tetik parmak cerrahisi yapılan 24 hasta (16 bayan, 8 erkek) dahil edildi. Bu hastalar Wolfe sınıflamasına göre değerlendirildi. Bu hastalarda yineleme oranı ve memnuniyet oranları değerlendirildi. Cerrahi sonrası sinir hasarı, yara yeri enfeksiyonu ve yarada açılma gibi komplikasyonlar değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 51,4 (32-72). Wolfe sınıflamasına göre 10 (%41,6) olgu evre 2, 14 (%58,4) olgu evre 3 idi. Hastaların 16’sı (%66,7) bayan, 8’i (%33,3) erkek idi. Hastalar ortalama 8 ay (5-11) takip edildi. Her 2 grupta da yineleme izlenmedi. Hastaların tamamı, cerrahi tedaviden memnun kaldıklarını belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tetik parmak cerrahisi; nüks ve komplikasyon gelişmemesi açısından yararlı bir yöntem olmakla birlikte, uygulanan iki ayrı cerrahi insizyon arasında fark olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, longitudinal insizyon, tetik parmak, transvers insizyon

Surgical treatment of trigger finger? Longitudinal incision versus transverse incision?

erdinç acar1, Ulaş Serarslan2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Hand and Upper Extremity Surgery Division, Kocaeli, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the efficacy of longitudinal incision versus transverse incision in the surgical treatment of trigger finger.
METHODS: Between November 2017 and October 2018, a total of 24 patients who were surgically treated for trigger finger using longitudinal incision or transverse incision were included. Trigger finger was graded according to the Wolfe classification. The rates of recurrence and patient satisfaction were evaluated. Postoperative complications including nerve injury, wound site infection, and wound dehiscence were noted.
RESULTS: Of the patients, 16 (66.7%) were females and 8 (33.3%) were males with a mean age of 51.4 (range, 32 to 72) years. The mean follow-up was 8 (range, 5 to 11) months. According to the Wolfe classification, 10 patients (41.6%) had Grade 2 and 14 patients (58.4%) Grad 3 disease. A longitudinal incision was used in 12 patients (50%), while a transverse incision was used in 12 patients (50%). None of the patients had recurrence after surgery. Patient satisfaction was achieved in all patients operated.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study results suggest that surgical treatment of trigger finger is an effective method without any recurrence or complication and both incision techniques yield similar outcomes.

Keywords: surgical treatment, trigger finger, longitudinal incision, transverse incision.

erdinç acar, Ulaş Serarslan. Surgical treatment of trigger finger? Longitudinal incision versus transverse incision?. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 81-84

Sorumlu Yazar: erdinç acar, Türkiye
LookUs & Online Makale