ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Wernicke Afazisi Benzeri Semptomlar İle Prezente Olan Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 83-86 | DOI: 10.5505/ktd.2018.36449

Wernicke Afazisi Benzeri Semptomlar İle Prezente Olan Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Şehnaz Başaran1, Gülmine Dündar2, Muhammed Nur Öğün3
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
2Karamürsel Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Datura stramonium, içeriğindeki atropin, skopalamin ve hiyosiyamin gibi toksik alkaloidler nedeni ile antikolinerjik zehirlenmesine sebep olabilen halüsinojenik bir bitkidir. Ülkemizin doğal bitki örtüsünde yaygın olup, alternatif tıp ve ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bu yazıda ani gelişen anlamsız konuşma yakınması ile acil servisimize başvuran ve Datura stramonium’a bağlı zehirlenme tanısı alan 48 yaşındaki bayan olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Datura stramonium, antikolinerjik, zehirlenme

Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms: Case Report

Şehnaz Başaran1, Gülmine Dündar2, Muhammed Nur Öğün3
1Kocaeli Derince Education and Research Hospital Department of Neurology
2Karamürsel Government Hospital Department of Neurology
3Bolu Abant Izzet Baysal University Department of Neurology

Datura stramonium (DS), is a hallucinogenic plant which has an anticholinergic toxicity due to the contents of toxic alkaloids, such as atropine, hyoscyamine and scopolamine. DS, found widely in natural flora of our country and used in alternative medicines and pharmaceutical industry. In this case report, we presented an 48-year-old woman who admitted to the emergency department with the acute symptoms of meaningless conversations and diagnosed datura stramonium poisoning.

Keywords: Datura stramonium, anticholinergic, intoxication

Şehnaz Başaran, Gülmine Dündar, Muhammed Nur Öğün. Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms: Case Report. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 83-86

Sorumlu Yazar: Şehnaz Başaran, Türkiye
LookUs & Online Makale