ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir Görülen Odontojenik Enfeksiyon Yayılımı: Temporal Fossa Apsesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 21-24 | DOI: 10.5505/ktd.2018.23600

Nadir Görülen Odontojenik Enfeksiyon Yayılımı: Temporal Fossa Apsesi

Alper Dilci, Mustafa Acar
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, KBB Hastalıkları Bölümü, Eskişehir

Derin boyun enfeksiyonlarının en sık nedenleri odontojenik kaynaklı olmakla beraber odontojenik enfeksiyonlar nadiren de olsa temporal fossayı etkilemektedir. Temporal fossa enfeksiyonları, süperfisyel ve derin temporal bölgeyi içeren ve bu alanların inflamasyon ve ödemiyle karakterize bir klinik tablodur. Temporal fossa enfeksiyonları; başlıca kafa travması, maksiller sinüzit, saç ve saçlı deri kaynaklı, otolojik kaynaklı olmak üzere nadiren de olsa odontojenik kaynaklı da olabilmektedir. Bu olgu sunumunda odontojenik bir odaktan kaynaklanan temporal fossa apsesi paylaşılmıştır. Bu olgu sunumunun amacı; temporal fossa apsesi ile başvuran ve odontojenik kaynaklı enfeksiyon tespit edilen hastanın tanı ve tedavi planını paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: temporal fossa, apse, derin boyun enfeksiyonu, odontojenik

An Unusual Spread of Odontogenic Infection: Temporal Fossa Abscess

Alper Dilci, Mustafa Acar
Eskisehir Yunus Emre State Hospital, Department of ENT, Eskisehir

The most common causes of deep neck infections are odontogenic, but odontogenic infections rarely affect the temporal fossa. Temporal fossa infection is a clinical picture characterized by inflammation and edema of superficial and deep temporal region. Temporal fossa infections arise mainly because of head trauma, maxillary sinusitis, infections of hair and scalp, otologic causes and rarely odontogenic origin. In this case, a patient with temporal fossa abscess originated from odontogenic infection was shared. The purpose of this case presentation is; to share the diagnosis and management of the patient who presented with temporal fossa infection arised from odontogenic origin.

Keywords: temporal fossa, abscess, deep neck infection, odontogenic

Alper Dilci, Mustafa Acar. An Unusual Spread of Odontogenic Infection: Temporal Fossa Abscess. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 21-24

Sorumlu Yazar: Alper Dilci, Türkiye
LookUs & Online Makale