ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Journal of Psychiatric Nursing
Zoledronik Asidin BCPAP Tiroid Papiller Karsinomu Hücre Hattında Etkileri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 125-129 | DOI: 10.5505/ktd.2019.19327

Zoledronik Asidin BCPAP Tiroid Papiller Karsinomu Hücre Hattında Etkileri

ILGIN YILDIRIM SIMSIR1, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ1, Çığır BIRAY AVCI2, Füsun SAYGILI1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de sıklığı %3.7 olarak tanımlanan tiroid kanserleri en sık görülen endokrin neoplazilerdir. Mitojen aktive protein kinaz (MAPK) yolağındaki proteinleri kodlayan genlerdeki mutasyon ve yeniden düzenlemeler, diferansiye tiroid kanseri gelişimi ve ilerlemesi için giderek daha fazla önem kazanmaktadırlar. Bifosfonatlar invitro olarak; tümör hücre proliferasyonunu azaltır, hücre viabilitesini azaltır, tümör hücre apopitosisini uyarır, hücre adezyonu inhibisyonu yapar, anjiyogenezde inhibisyon ve metastatik potansiyelde azalma yaparlar.
Çalışmamızda zoledronik asit monohidratın tiroid papiller karsinomu hücre hattında sitotoksisite ve apoptozis üzerine etkileri araştırılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: İnsan kökenli bir papiller tiroid karsinomu hücre hattında (BCPAP) bifosfonat olarak zoledronik asid monohidratın 10-100 µM şeklinde artan dozları kullanıldı.
BULGULAR: BCPAP hücre hattında zoledronik asid monohidratın IC50 değeri 1. deneyde 48. saatte 55 µM olarak saptandı. Ancak 2, 3 ve 4. deneylerde sonuç alınamadı. Bu nedenle apopitozis deneyleri kurulmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Zoledronik asit, çalıştığımız doz aralığında tiroid papiller karsinomu hücre hattında etkisiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Papiller tiroid karsinomu, BCPAP hücre hattı, zoledronik asit

Effects of Zoledronic Acid in BCPAP Thyroid Papillary Carcinoma Cell Line

ILGIN YILDIRIM SIMSIR1, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ1, Çığır BIRAY AVCI2, Füsun SAYGILI1
1Ege University Medical Faculty, Division of Endocrinology and Metabolism Disorders, Izmir
2Ege University Medical Faculty, Department of Medical Biology, Izmir

INTRODUCTION: Thyroid cancer is the most common endocrine neoplasm with an incidence of 3.7% in Turkey. Mutations and re-arrangements in genes encoding proteins of the the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway for the development and progression of differentiated thyroid cancer, gain more and more importance. Bisphosphonates decrease tumor cell proliferation, reduce cell viability, stimulate apopitosis in tumor cell, inhibit cell adhesion and angiogenesis, and decrease metastatic potential in vitro.
In our study, the effects of zoledronic acid monohydrate on cytotoxicity and apoptosis in thyroid papillary carcinoma cell line were investigated.

METHODS: Zoledronic acid monohydrate with increasing doses of 10 to 100 μM was used on a papillary thyroid carcinoma cell line of human origin named BCPAP.
RESULTS: IC50 value with zoledronic acid monohydrate was found in first experiment at 48th hour to be 55 μM, but 2nd, 3rd and 4th experiments were failed. Therefore, apoptosis assays were not to be established.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Zoledronic acid was found to be ineffective in the thyroid papillary carcinoma cell line at the dose range we were working with.

Keywords: Papillary thyroid carcinoma, BCPAP cell line, zoledronic acid

ILGIN YILDIRIM SIMSIR, Gökçen ÜNAL KOCABAŞ, Çığır BIRAY AVCI, Füsun SAYGILI. Effects of Zoledronic Acid in BCPAP Thyroid Papillary Carcinoma Cell Line. Kocaeli Med J. 2019; 8(1): 125-129

Sorumlu Yazar: ILGIN YILDIRIM SIMSIR, Türkiye
LookUs & Online Makale