ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Baş Editör’den [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 1-1 | DOI: 10.5505/ktd.2018.13471

Baş Editör’den

Tolga Aksu
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Anahtar Kelimeler: editöriyal, yorum, dergi

From Editor-in-Chief

Tolga Aksu
Kocaeli Derince Training and Research Hospital

Keywords: Editorial, comment, publication

Tolga Aksu. From Editor-in-Chief. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 1-1

Sorumlu Yazar: Tolga Aksu, Türkiye
LookUs & Online Makale