ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Laktasyon Döneminde Gelişen Unilateral Meme Atrofisi Olguları [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 69-71 | DOI: 10.5505/ktd.2018.09327

Laktasyon Döneminde Gelişen Unilateral Meme Atrofisi Olguları

Nuray Voyvoda, Tülay Özer
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Unilateral meme atrofisi oldukça nadir görülen bir patoloji olup sıklıkla doğumsaldır. Edinsel olarak nadir olup laktasyon dönemi ile ilişkilendirilen olgu bulunmamaktadır. Bu sunumda laktasyon dönemi ile sırasında tek taraflı meme atrofisi gelişen 3 ayrı olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meme, Atrofi, Ultrasonografi

Cases of Unilateral Breast Atrophy during Lactation

Nuray Voyvoda, Tülay Özer
Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Department of Radiology

Unilateral breast atrophy is a relatively rare pathology, and is most commonly seen as a congenital condition. To date, acquired form of this condition is rare and no case associated with lactation has been reported. In this report, we present three cases who developed unilateral breast atrophy during the lactation period.

Keywords: Breast, Atrophy, Ultrasonography

Nuray Voyvoda, Tülay Özer. Cases of Unilateral Breast Atrophy during Lactation. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 69-71

Sorumlu Yazar: Nuray Voyvoda, Türkiye
LookUs & Online Makale