ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusunda Eculizumab Deneyimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 109-112 | DOI: 10.5505/ktd.2018.82905

Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusunda Eculizumab Deneyimi

İLTER BOZACI1, Gökhan Temiz1, İbrahim Vasi2, Tugay Avcı2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,i̇ç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,nefroloji Bilim Dalı,eskişehir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,i̇ç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,eskişehir

Trombotik mikroanjiyopati, arteriollerin ve kapiller damarların duvarlarındaki mikrovasküler
tromboz gelişimine neden olan anormallikleri tanımlayan spesifik bir patolojik lezyondur.
Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ise, periferik yaymada şistosit oluşumuna neden
olan, damar içindeki kırmızı kan hücrelerinin fragmantasyonundan kaynaklanan non-immün
bir hemolitik anemi tipidir. Atipik hemolitik üremik sendrom (AHÜS), primer trombotik
mikroanjiyopati nedenlerinden biri olup tedavide erken dönemde eculizumab kullanımı geri
dönüşümsüz böbrek hasarı riskini azaltmaktadır. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve
trombositopeni ile gelen olgumuzda hem erken tanısal yaklaşımın önemini hem de
atipik hemolitik üremik sendrom (AHÜS) olgularında erken eculizumab kullanımının böbrek
fonksiyonları üzerine olan olumlu etkisini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mikroanjiyopati, Eculizumab, Kompleman

Eculizumab Experince at a Patient With Atypical Hemolitic Uremic Syndrome

İLTER BOZACI1, Gökhan Temiz1, İbrahim Vasi2, Tugay Avcı2
1Department Of Internal Medicine, Division Of Nephrology,eskişehir Osmangazi University,eskişehir,turkey
2Department Of Internal Medicine, Eskişehir Osmangazi University,eskişehir,turkey

Thrombotic microangiopathy discribes a specific pathologic lesion in which abnormalities in
the vessel wall of arterioles and capillaries lead to microvascular thrombosis.
Microangiopathic hemolytic anemia is a descriptive term for non-immun hemolytic anemia
resulting from intravascular red blood cell fragmentation that produces schistocytes on the
peripheral blood smear. Atypical hemolytic uremic syndrome is a type of primer thrombotic
microangiopathy and using eculizumab in the early phase of therapy reduces the risk of
irreversible renal damage. We mentioned both the importance of early diagnosis at the
patients presenting with microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia like our
patient and the benefit of eculizumab therapy at the early phase of atypical hemolytic uremic
syndrome therapy.

Keywords: Microangiopathy, Eculizumab, Complement

İLTER BOZACI, Gökhan Temiz, İbrahim Vasi, Tugay Avcı. Eculizumab Experince at a Patient With Atypical Hemolitic Uremic Syndrome. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 109-112

Sorumlu Yazar: İLTER BOZACI, Türkiye
LookUs & Online Makale