ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Yumuşak kontakt lens bakımında Türkiye'deki hastaların tutumları ve uyum düzeyleri [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 197-203 | DOI: 10.5505/ktd.2019.79836

Yumuşak kontakt lens bakımında Türkiye'deki hastaların tutumları ve uyum düzeyleri

Can Kocasaraç1, Hüseyin Dündar2, Hasan Altınkaynak3, Abdulvahit Demir4
1Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Çankaya Tıp Merkezi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Midyat Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mardin, Türkiye
4Yalova Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Yalova, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kontakt lens kullanımına uyumu değerlendirmek, kontakt lens kullananların demografik profillerini ve temel uyumsuz davranışlarını belirlemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 257 kontakt lens kullanıcısı, bir anket formu kullanılarak tek bir göz doktoru tarafından değerlendirildi. Sorular kontakt lens kullanıcılarının, kontakt lens hijyen davranışlarını, lens bakımına yönelik tutumlarını ve demografik özelliklerini ele aldı.
BULGULAR: Lens kullananların yaş ortalaması 29'du ve çoğunluğu kadınlardan oluşmaktaydı (% 78). Bildirilen başlıca uyumsuz davranışlar lenslerle uyumak (% 70.5), lenslerle su aktivitelerine katılmak (% 52.5), lens kaplarını düzgün bir şekilde temizlememek (% 44) ve lensleri önerilen lens değiştirme sıklığına göre değiştirmemekti (% 47,5). Katılımcıların kontakt lens kullanımına uyumu ile yaş, cinsiyet, kontakt lenslerin günlük kullanım süreleri, kontakt lens toplam kullanım süresi, göz muayenesi sıklığı, eğitim düzeyi, kontakt lens bakımı ile ilgili bilgi kaynağı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliski tespit edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lenslerle uyumak, lenslerle su aktivitelerine katılmak, lens kutularını düzgün bir şekilde temizlememek ve lensleri önerilen lens değiştirme sıklığına göre değiştirmemek, lens kullananlardaki yaygın uyumsuz davranışlardı.

Anahtar Kelimeler: Kompliyans, kontakt lensler, demografik özellikler.

Patient attitudes and level of compliance to soft contact lens care in Turkey

Can Kocasaraç1, Hüseyin Dündar2, Hasan Altınkaynak3, Abdulvahit Demir4
1Derince Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Kocaeli, Turkey
2Cankaya Medical Center, Department of Ophthalmology, Izmir, Turkey
3Midyat State Hospital, Department of Ophthalmology, Mardin, Turkey
4Yalova State Hospital, Department of Ophthalmology, Yalova, Turkey

INTRODUCTION: To identify the demographics profile of lens wearers, to evaluate compliance to contact lens use, and to determine major noncompliant behaviours.
METHODS: 257 contact lens wearers were sequentially interviewed by a single ophthalmologist by using a questionnaire. The questions addressed the demographics of contact lens wearers, contact lens hygiene behaviors and attitudes towards lens care.
RESULTS: The mean age of lens wearers was 29 years with the majority of females (78%). Major reported forms of noncompliance were sleeping with lenses (70.5%), participating in water activities with lenses (52.5%), not cleaning lens cases properly (44%), and not replacing the lenses according to the recommended lens replacement frequency (47.5%). There was not statistically significant difference in compliance levels between participants in regard to age, gender, contact lens wearing hours per day, duration of contact lens use, frequency of eye examinations, education level, source of knowledge about contact lens care, and different types of contact lens purchase.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Sleeping with lenses, participating in water activities with lenses, not cleaning lens cases properly, and not replacing the lenses according to the recommended lens replacement frequency are the common noncompliant behaviors in lens wearers.

Keywords: Compliance, contact lenses, demographics.

Can Kocasaraç, Hüseyin Dündar, Hasan Altınkaynak, Abdulvahit Demir. Patient attitudes and level of compliance to soft contact lens care in Turkey. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 197-203

Sorumlu Yazar: Can Kocasaraç, Türkiye
LookUs & Online Makale