ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
Menenjit Tanılı Hastada Gelişen DRESS Sendromu; Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 90-95 | DOI: 10.5505/ktd.2019.76093

Menenjit Tanılı Hastada Gelişen DRESS Sendromu; Olgu Sunumu

Gülten ünlü1, Semsi Nur Karabela2, Emine DÜNDAR3, Kadriye Kart Yaşar2
1¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
3³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Sypmtoms) Sendromu, solid organ tutulumu, cilt tututlumu, hematolojik tutulumu yapan ilaç reaksiyonudur. Tedavi edilmezse mortal seyredebilir. En sık sebep olan ilaçlar aromatik antikonvülzanlardır. Biz bu çalışmada nadir görülen menenjit tanılı hastada gelişen DRESS sendromu olgusunu sunduk. Hastalık sistemik tutulum yapması ve mortal seyredebilmesi nedeniyle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: DRESS sendromu, eozinofili, menenjit

DRESS Syndrome in Patient with Diagnosis of Meningitis; Case Report

Gülten ünlü1, Semsi Nur Karabela2, Emine DÜNDAR3, Kadriye Kart Yaşar2
1¹ Health Sciences University, Kocaeli Derince Education and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology
2²Health Sciences University, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology
3³Health Sciences University, Kocaeli Derince Training and Research Hospital Clinic of Internal Medicine

DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Sypmtoms) Syndrome, solid organ involvement, skin immunity, hematological involvement is the drug reaction. If not treated, it may be mortal. The most common drugs are aromatic anticonvulsants. In this study, we present a rare case of DRESS syndrome with diagnosis of meningitis. Early diagnosis and treatment are important because of the systemic involvement and mortality.

Keywords: DRESS syndrome, eosinophilia, meningitis

Gülten ünlü, Semsi Nur Karabela, Emine DÜNDAR, Kadriye Kart Yaşar. DRESS Syndrome in Patient with Diagnosis of Meningitis; Case Report. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 90-95

Sorumlu Yazar: Gülten ünlü, Türkiye
LookUs & Online Makale