ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Nadir bir olgu: submukozal kolonik splenozis [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 21-24 | DOI: 10.5505/ktd.2018.55477

Nadir bir olgu: submukozal kolonik splenozis

Orhan Aras, Deniz Öçal, Erol Aksoy, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

Splenozis daha çok dalak travmasına sekonder implantasyon sonrası görülmekle beraber nadiren elektif splenektomilerde de görülmektedir. Travmaya sekonder implantasyon mekanizması ile oluşan splenozis vakaları barsağın serozal tabakasında görülmektedir. Olgumuzda submukozal saptanan kitle nedeniyle yapılan rezeksiyonun patoloji sonucu splenozis olarak raporlanmıştır. Ameliyat sırasında çalışılan patoloji sonrası geniş rezeksiyondan kaçınılmış olup travma vakalarında atipik yerleşimli splenozis vakaları akılda tutulmalı ve cerrahinin boyutu ameliyat sırasında çalışılan patoloji ile minimalize edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Splenozis, travma, submukozal lezyon

A rare case: Submucosal colonic splenosis

Orhan Aras, Deniz Öçal, Erol Aksoy, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu
Department of Gastroenterologic Surgery,Turkey Yüksek Ihtisas Training and Education Hospital

Splenosis may be encountered following elective splenectomy, although it usually occurs after secondary implantation due to splenic trauma. Splenosis cases of secondary implantation causing from trauma form at the serosal layer of bowel. In our case, pathological examination of the submucosal mass was consistent with splenosis. Frozen examination had avoided from an extended resection. Atypical localized splenosis should be kept in mind in traumatic cases and the extent of the operation should be minimalized due to peroperative frozen examination.

Keywords: Splenosis, trauma, submucosal lesion

Orhan Aras, Deniz Öçal, Erol Aksoy, Erdal Birol Bostancı, Musa Akoğlu. A rare case: Submucosal colonic splenosis. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 21-24

Sorumlu Yazar: Orhan Aras, Türkiye
LookUs & Online Makale