ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Parotis Bezinin Tekrarlayan Çok Odaklı Pleomorfik Adenomu, Olgu Sunumu. [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 55-59 | DOI: 10.5505/ktd.2018.50465

Parotis Bezinin Tekrarlayan Çok Odaklı Pleomorfik Adenomu, Olgu Sunumu.

Vasıf Soysal1, Mustafa Cantürk1, Şafak Atahan2, Özgür Çakır Kaya1, Abdullah Günen3
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
2Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
3Özel Muayenehane Hekimi, Bursa.

Pleomorfik adenoma, parotis bezinin benign tümörleri arasında en yaygın olanıdır. Tedavisi cerrahidir. Enükleasyon ameliyatı yapılanlarda rekürrens oranı yüksektir. Rekürrensleri en aza indirmek için fasiyal sinirin korunduğu yüzeyel parotidektomi ameliyatı yapılmalıdır. Rekürrenslerde tedavi, total parotidektomidir, rekürrensler tek nodül veya çok odaklı olabilmektedir. Tekrarlayan çok odaklı pleomorfik adenomlarda en önemli tanı yönteminin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) olduğu bilinmektedir. Bu makalede parotis bezinin tekrarlayan, çok odaklı pleomorfik adenom olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan çok odaklı pleomorfik adenoma, Parotis bezi tümörü, Total parotidektomi.

Recurrent Multifocal Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland, A Case Report.

Vasıf Soysal1, Mustafa Cantürk1, Şafak Atahan2, Özgür Çakır Kaya1, Abdullah Günen3
1İstinye University Faculty Of Medicine, Department Of Otorhinolaryngology, Istanbul.
2Biruni University Faculty Of Medicine, Department Of Pathology, İstanbul.
3Private Practice Physician, Bursa.

Pleomorphic adenoma is the most common benign tumor of the parotid gland. The treatment is the surgery. The rate of recurrence is high when the enucleation surgery is performed. In order to minimize the recurrences, a superficial parotidectomy by protecting facial nerve should be performed. Treatment for recurrences is total parotidectomy, recurrences may be single nodule or multifocal. Magnetic Resonance Imaging (MRI) is known to be the most important diagnostic method for recurrent multifocal pleomorphic adenomas. İn this article we present a recurrent multifocal pleomorphic adenoma of the parotid gland.

Keywords: Recurrent multifocal pleomorphic adenoma, Parotid gland tumor, Total parotidectomy.

Vasıf Soysal, Mustafa Cantürk, Şafak Atahan, Özgür Çakır Kaya, Abdullah Günen. Recurrent Multifocal Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland, A Case Report.. Kocaeli Med J. 2018; 7(3): 55-59

Sorumlu Yazar: Vasıf Soysal, Türkiye
LookUs & Online Makale