ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Sistemik Lupus Eritematozus ve Hemşirelik Yönetimi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 69-79 | DOI: 10.5505/ktd.2019.35545

Sistemik Lupus Eritematozus ve Hemşirelik Yönetimi

Ayse Ozkaraman, Füsun Uzgör
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Bu derleme makalede amaç, sistemik lupus eritematozus (SLE) hastalarında sık görülen hemşirelik tanılarının yönetimine ilişkin bilgi sağlamaktır. SLE, cildi, eklemleri, mukozayı, kalbi, akciğerleri, böbrekleri ve sinir sistemini etkileyebilen multisistemik otoimmün bir hastalıktır. SLE’nin seyri alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterizedir. Hastalığın tedavisinde semptomların kontrol altına alınması ve organların zarar görme riskini azaltmaya yönelik ilaç rejimleri kullanılır. Hastalık ve tedaviye bağlı yaşanılan günlük aktivitelerdeki bozulma, iş ve gelir kaybı yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hastalarda, ağrı, yorgunluk, kutanöz ve eklem bulguları ile uyku örüntüsünde bozulma, beden görünümünde değişiklik, anksiyete ve bilgi eksikliği hemşirelik tanılarına sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu hemşirelik tanılarının yönetiminde egzersiz, bilişsel-davranışsal terapi, masaj gibi bağımsız hemşirelik girişimlerinin yanı sıra hemşireler tarafından verilen danışmanlık ve terapötik eğitimle hastalığa uyumun artırılması, hastaların güçlendirilmesi hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: sistemik lupus eritematozus, hastalık yönetimi, hemşirelik yönetimi, hemşirelik tanıları

Systemic Lupus Erythematosus and Nursing Management

Ayse Ozkaraman, Füsun Uzgör
Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing

The aim of this review article is to provide information in the management of common nursing diagnoses in systemic lupus erythematosus (SLE) patients. SLE is a multisystemic autoimmune disease that can affect the skin, joints, mucosa, heart, lungs, kidneys and nervous system. The course of SLE is characterized by episodes of exacerbation and remission. In treatment of SLE, drug regimens is used to control the symptoms of the disease and reduce the risk of organ damage. Caused by disease and treatment, disruption in daily activities, loss of work and income may adversely affect the quality of life of patients. Pain, fatigue, cutaneous and joint symptoms and nursing diagnoses such as sleep pattern deterioration, changes in body appearance, anxiety and lack of information are frequently encountered among patients. In the management of these nursing diagnoses, it should be aimed to increase adherence of disease and to empower patients by counseling and training given by nurses as well as independent nursing interventions such as exercise, cognitive-behavioral therapy and massage.

Keywords: systemic lupus erythematosus, disease management, nursing management, nursing diagnoses

Ayse Ozkaraman, Füsun Uzgör. Systemic Lupus Erythematosus and Nursing Management. Kocaeli Med J. 2019; 8(3): 69-79

Sorumlu Yazar: Füsun Uzgör, Türkiye
LookUs & Online Makale