ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Sigmoid Kolonda Obstruksiyon ve Perforasyona Neden Olan Malign Mezotelyoma [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 67-69 | DOI: 10.5505/ktd.2018.32448

Sigmoid Kolonda Obstruksiyon ve Perforasyona Neden Olan Malign Mezotelyoma

Mürşit Dincer1, Aziz Serkan Senger2, Orhan Uzun2, Ayşegül Yeşilgöz Selek3, Mustafa Duman2
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalıi İstanbul

Malign mezotelyoma peritoneal tutulumu nadir olan tanısı güç konulan bir hastalıktır. Çoğunlukla hastalarda karın ağrısı, asit, karın içi kitle ile bulgu verir. Tanı daha çok laparoskopi veya laparotomi sırasında konulur. Patolojik incelemede özel immünohistokimyasal boyalar tanıyı destekler. Cerrahi en etkili tedavi yöntemidir. Burada intraabdominal abse kliniği ile ortaya çıkan sigmoid kolonda obstruksiyon ve perforasyona yol açan malign mezotelyoma vakasını sunduk. Literatür gözden geçirildiğinde kolon perforasyonuna neden olan malign mezotelyoma olgusuna rastlanmadı.

Anahtar Kelimeler: Kolon, malign mezotelyoma, perforasyon

Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation

Mürşit Dincer1, Aziz Serkan Senger2, Orhan Uzun2, Ayşegül Yeşilgöz Selek3, Mustafa Duman2
1Gastrointestinal Surgery, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Gastrointestinal Surgery, Kartal Koşuyolu Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Malign mesothelioma of the peritoneum is rare and its diagnosis is difficult. Most patients affected by this tumor have abdominal pain, ascites and abdominal mass. Diagnosis is commonly made by laparoscopy or laparotomy. Special immunohistochemical staining supports the diagnosis. Surgery is the most effective treatment. In this report, we describe a malignant mesothelioma presenting with features of colon tumor perforation. Literature is reviewed, there is no case report with malignant mesothelioma presenting with features of colon tumor perforation.

Keywords: Colon, malign mesothelioma, perforation

Mürşit Dincer, Aziz Serkan Senger, Orhan Uzun, Ayşegül Yeşilgöz Selek, Mustafa Duman. Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 67-69

Sorumlu Yazar: Mürşit Dincer, Türkiye
LookUs & Online Makale