ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Hızlı Arama
Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 42-46 | DOI: 10.5505/ktd.2018.28199

Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan İnsanların Nazal Antropometrik Değerlerinin Paranazal Bilgisayarlı Tomografi İle İncelenmesi

Ömer Hızlı1, Gaye Ecin Baki2, Kürşat Murat Özcan3
1Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun, Türkiye
2T.C. Sağlık Bakanlığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon, Türkiye
3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD, Giresun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Rinoplasti öncesi bir değerlendirme aracı olarak paranazal BT kesitleri kullanılarak doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlara ait nazal antropometrik değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2013 ve Mayıs 2014 tarihleri arasında başvuran 400 yetişkin hastanın paranazal BT kesitleri dâhil edildi. Nazofrontal açı, nazal kemiğin üst sınırı, orta seviyesi ve alt sınırındaki nazal kemik kalınlığı, nazal kemik uzunluğu, nazal piramit açıları ve burun kökündeki cilt kalınlığı ölçülerek kaydedildi. Nazal ölçümler erkek ve kadınlar arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve yaş ile korele edildi.
BULGULAR: Ortalama nazofrontal açı 125.22±13.44° olup erkeklerde 118.39°±12.27° ve kadınlarda 132.04°±10.86° olarak bulundu. Ortalama nazal kemik kalınlığı üst sınırda 6.92 ±1.92 mm, orta seviyede 2.52 ±0.91 mm, alt sınırda 1.09 ±0.56 mm olarak bulundu. Ortalama nazal kemik uzunluğu 26.28 mm ± 6.27 mm, nazal kemik orta seviyesindeki nazal piramit açısı ortalaması 51.6°±16.94° olarak, burun kökü cilt kalınlığı ortalaması ise 6.76 cm ± 1.81 cm olarak bulundu
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki nazal antropometrik veriler, doğu Karadeniz bölgesi insanlarında rinoplasti öncesi planlama açısından yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nazal kemik, Rinoplasti, Antropometri, Karadeniz

Investigation Of Nasal Anthropometric Values Using Paranasal Tomography In Adults From Eastern Black Sea

Ömer Hızlı1, Gaye Ecin Baki2, Kürşat Murat Özcan3
1Giresun University Prof. Dr. A. İlhan Ozdemir Education and Research Hospital, Giresun, Turkey
2Kanuni Education and Research Hospital, Trabzon, Turkey
3Giresun University Medical Faculty, ENT Department, Giresun, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate the anthropomorphic features of nasal bony structures of Eastern Black Sea region people using paranasal CT, as a preoperative assessment tool for rhinoplasty.
METHODS: Totally 400 patients with CT scan of paranasal sinuses between January 2013 and May 2014 were included in this study. Nasofrontal angle, upper, intermediate and inferior thicknesses of nasal bone, nasal bone length, nasal pyramidal angle and skin thickness at nasal radix were measured. Nasal measures were compared between females and males, and statistically correlated with age.
RESULTS: The median nasofrontal angle of all patients was 125.22±13.44°, 118.39°±12.27° in male patients and 132.04°±10.86° in female patients. The mean nasal bone thickness was 6.92 mm ±1.92 mm at the upper border of the nasal bone, 2.52 mm ± 0.91 mm at the intermediate level, and 1.09 mm ± 0.56 mm at the lower border. The mean nasal bone length was 26.28 mm ± 6.27 mm and the mean nasal pyramidal angle was 51.6°±16.94° at the intermediate level of the nasal bone. The mean skin thickness at nasal radix was 6.76 cm ± 1.81 cm.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study may be helpful for pre-operative evaluation of Eastern Black Sea Region people undergoing rhinoplasty.

Keywords: Nasal bone, Rhinoplasty, Anthropometry, Black Sea

Ömer Hızlı, Gaye Ecin Baki, Kürşat Murat Özcan. Investigation Of Nasal Anthropometric Values Using Paranasal Tomography In Adults From Eastern Black Sea. Kocaeli Med J. 2018; 7(1): 42-46

Sorumlu Yazar: Ömer Hızlı, Türkiye
LookUs & Online Makale