ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J
İnvajinasyonla Pesente Olan İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 110-113 | DOI: 10.5505/ktd.2019.21043

İnvajinasyonla Pesente Olan İnflamatuar Fibroid Polip: Olgu Sunumu

Kübra Bozkurt1, Gülşah Şafak Örkan2, Adem Yüksel3, Esma Türkmen Bekmez4, Dinçer Aydın4, Gokmen Umut Erdem5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Kocaeli, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterolojik Cerrahi, Kocaeli, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, Kocaeli, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Onkoloji,İstanbul,Türkiye

İnflamatuar fibroid polipler tüm gastrik poliplerin içinde oldukça nadir görülürler Genellikle submukozadan köken alırlar ve boyutları sıklıkla 1-3 cm' dir. İmmünhistokimyasal boyamada da dendritik hücre kökenli olduğunu düşünülmektedir. Patogenezi bilinmemektedir. Ayırıcı tanıda diğer mezenkimal tümörlerle ve gastrointestinal stromal tümörlerle karışabilmektedir. En sık mide antrumundan köken almakla birlikte gastrointestinal sistemin her yerinde görüIülebilir. Tanı obstrüksiyona bağlı yakınmalarla veya genellikle rastlantısal olarak konulmaktadır. Özellikle ince barsak yerleşimli poliplerin bir komplikasyon gelişmeden tespit edilmesi oldukça zordur. Biz de burada invajinasyona neden olan bir inflamatuar fibroid polip olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: inflamatuar fibroid polip, invajinasyon, olgu sunumu

Inflammatory Fibroid Polyp Which is Presented with Invagination: Case Report

Kübra Bozkurt1, Gülşah Şafak Örkan2, Adem Yüksel3, Esma Türkmen Bekmez4, Dinçer Aydın4, Gokmen Umut Erdem5
1Department of İnternal Medicine, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Patology, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Department of General and Gastroenterologic Surgery, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department of Medical Oncology, University of Health Sciences, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
5Department of Medical Oncology, University of Health Sciences,Dr.Sadi Konuk Training and Research Hospital,İstanbul,Turkey

Inflammatory fibroid polyp is a rare polypoid lesion of the gastrointestinal tract that generally originates from the submucosa. It is 1-3 cm in size. Immunohistochemical staining is also thought to be of dendritic cell origin. Pathogenesis of inflammatory fibroid polyp is unknown. In differential diagnosis may be confused with other mesenchymal tumors and gastrointestinal stromal tumors. Although it originates mostly from the stomach antrum, it can also be found elsewhere throughout the gastrointestinal tract. Diagnosis is complaints related with obstructions or usually detected coincidentally by complaints. Especially, it is difficult to detect in small intestine located polyps without developing a complication. We aimed to present a case of inflammatory fibroid polyp causing invagination.

Keywords: inflammatory fibroid polyp, invagination, case report

Kübra Bozkurt, Gülşah Şafak Örkan, Adem Yüksel, Esma Türkmen Bekmez, Dinçer Aydın, Gokmen Umut Erdem. Inflammatory Fibroid Polyp Which is Presented with Invagination: Case Report. Kocaeli Med J. 2019; 8(2): 110-113

Sorumlu Yazar: Kübra Bozkurt, Türkiye
LookUs & Online Makale