KocaeliMJ: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 58 - 62 (3140 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
KTD 2016; 5 - 3 | Sayfalar 25 - 29 (1113 kere görüntülendi)

DERLEME
3.
Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı
Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology
Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 69 - 72 (749 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Sağ Sürrenal Kaynaklı Dev Malign Onkositik Tümör
Tonguç Utku Yılmaz, Levent Trabzonlu, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Yeşim Saliha Gürbüz, Erdem Okay
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 64 - 68 (657 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi:
Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp
Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 11 - 15 (651 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Pulmoner Bruselloz Olgu Sunumu
Pulmonary Brucellosis Case Report
Selçuk Nazik, Süheyla Kömür, Aslıhan Ulu, Taylan Bozok, Behice Kurtaran, Ayşe Seza İnal, Yeşim Taşova, Hasan Salih Zeki Aksu
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 56 - 59 (569 kere görüntülendi)

7.
Aortobifemoral Bypass Sonrası Tekrarlayan Aortoenterik Fistül: Olgu Sunumu
Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report
Zülfü Bayhan, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Ahmet Aksoy, Mustafa Cem Algın, Şükrü Aydın Düzgün
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 60 - 63 (551 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması
Using Students’ Feedback for the Evaluation of Clinical Skills Training Program
Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 25 - 32 (526 kere görüntülendi)

9.
Tinnitus olan hastalarda hematolojik parametrelerin analizi ve prognostik önemi
Analysis and prognostic significance of hematological parameters in patients with tinnitus
Nagihan Bilal, Selman Sarıca, İsrafil Orhan, Anıl Aktaş Samur
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 1 - 7 (493 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Servikal Uzanımlı Sublingual Dermoid Kist
Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention
Selahattin Genç, Ahmet Demir, Ahmet Tuğrul Eruyar, Adin Selçuk
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 53 - 55 (480 kere görüntülendi)

11.
Olgu Sunumu: Tekrarlayan Polikondrit
Case Report: Relapsing Polychondritis
Hacer Baran
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 51 - 54 (466 kere görüntülendi)

12.
Laringospazm Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer ödemi Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm
Sarpel Gürbüz, Canan Balcı, Ayşenur Ay, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Hazel Yağcızeybek
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 36 - 39 (434 kere görüntülendi)

13.
Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu
Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 46 - 48 (429 kere görüntülendi)

14.
İnnominate Arterde Koroner Baypas Sırasında Tanısı Konan Ülseratif Plak
Ulcerative Plaque in the Innominate Artery Which is Diagnosed During the Coronary Bypass Operation
Rezan Aksoy, Hakan Parlar, Çağrı Düzyol, Özgür Barış, Atike Tekeli Kunt, Cevdet Uğur Koçoğulları
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 43 - 45 (397 kere görüntülendi)

15.
Kasık bölgesinde Ancient Schwannom: Vaka sunumu
Ancient schwannoma in the groin: A Case report
Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Cevper Ersöz, Alper Ötünçtemur
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 40 - 42 (392 kere görüntülendi)

16.
Distal Renal Tubüler Asidoza bağlı Hipokalemik Paralizi Gelişimi ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren sendromu: Olgu Sunumu
Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report
Didem Eroğlu, Erkan Şengül, Fulya Dörtbaş, Esra Yeşilyurt, Emre Dönmez
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 49 - 52 (385 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Erkek Meme Cerrahisi Sonuçlarımız Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males
Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Cengiz Koçak
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 21 - 24 (380 kere görüntülendi)

18.
Bir İnme Merkezinin İlk Altı Ay Analizi
First Six Months Analysis of a Stroke Center
Uygar Utku, Soner Şahin
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 38 - 41 (373 kere görüntülendi)

19.
Perkütan nefrolitotomide balon ve amplatz dilatasyon yöntemleri uygulanan hastalarda komplikasyonların Modifiye Clavien sınıflamasına göre karşılaştırılması
Comparison of balloon and amplatz dilatation in percutaneous nephrolithotomy according to Modified Clavien classification
Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Alper Ötünçtemur
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 8 - 14 (370 kere görüntülendi)

20.
Direk radyografik ölçümlerin kapak yetersizliklerinin ciddiyetinde belirleyici olarak ön gördürücü değeri
Predictive value of direct radiographic measurements as a marker of severity of valvular regurgitation
Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Veli Kaya, Omaç Tüfekçioğlu
KTD 2016; 5 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (359 kere görüntülendi)