KocaeliMJ: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50 (1807 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
2.
Jeneralize tonik klonik nöbetlerin nadir bir nedeni: Fahr hastalığı
A rare cause of generalized tonic clonic seizures: Fahr disease
Şehnaz Kılıç, Zahide Yılmaz, Ebru Yaşar, Erkan Şengül
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1502 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması
Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses
Tülay Özer, Fahri Halit Beşir
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (1398 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Sezaryen Ameliyatı Sırasında Pulmoner Emboli
Pulmonary Embolism During Cesarean Section
Osman Esen, Hasan Terzi, Sinan Arslan, Abdullah Aydın Özcan, Sema Öncül, Canan Balcı
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 30 - 33 (1128 kere görüntülendi)

5.
Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Olgu Sunumu
Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm Of Pancreas; A Case Report
Çağrı Tiryaki, Hamdi Taner Turgut, A. Oktay Yirmibeşoğlu, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Mehmet Özyıldız, Murat Coşkun
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (1048 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Akut Kolesistitte Erken Kolesistektomi Sonuçlarımız
The Results of Early Cholecystectomy in Acute Cholecystitis
Burhan Hakan Kanat, Mesut Yur, Mustafa Girgin, Fatih Erol, Mehmet Buğra Bozan, Seyfi Emir, Mehmet Fatih Yazar, Zeynep Özkan
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 21 - 24 (1036 kere görüntülendi)

7.
Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii
Aysun Şengül, Erkan Şengül, Serap Argun Barış, Nüket Hayırlıoğlu
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (994 kere görüntülendi)

8.
Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu İnsidansı
Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy
Ramazan Öçalan, Fatma Ceyda Akın Öçalan, Selahattin Genç, Yavuz Fuat Yılmaz, Adnan Ünal
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 4 (981 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
McKittrick-Wheelock Sendromu İle Ortaya Çıkan Villöz Adenom
Villous Adenoma Presenting With McKittrick-Wheelock Syndrome
Fatih Bünül, Erkan Şengül, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (966 kere görüntülendi)

10.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2013; 2 - 1 | Sayfa I (948 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Kliniğinimize İnguinoskrotal Bölge Patolojileri Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Inguinoscrotal Region Pathologies Cases Admitted to our Clinic
Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (913 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Dilate Kardiyomiyopatili Bir Olgu Sunumu;
A Case of Dilated Cardiomyopathy followed in Pediatric Intensive Care Unit
Nimet Cındık, Fatih Kılıçbay, Engin Melek, Zeliha Yeğin, Ferhan Mutlu, Aynur Akbulut
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (892 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
13.
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Needleless Prosedürünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Clinical Efficacy of Needleless Procedure in The Treatment of Stress Urinary Incontinence
Ünal Turkay, Sema Etiz Sayharman, Serdar Karayel, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Can Tüfekçi, Hasan Terzi, Ahmet Kale
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 31 (875 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Anjıoödem benzeri klinik bulgularla başvuran vena kava superior sendromu
Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms
Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Alper Tabur, Ufuk Aydın
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 26 - 29 (868 kere görüntülendi)

15.
Mannitole Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report
Savaş Sipahi, Selçuk Yaylacı, Gürsoy Alagöz, Ali Tamer
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 34 - 37 (838 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): difüzyon ağırlıklı MRG bulguları
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): diffusion-weighted MR imaging findings
Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Ömer Kitiş, Cem Çallı
KTD 2013; 2 - 3 | Sayfalar 6 - 13 (789 kere görüntülendi)

17.
Deneysel Hayvan Modelinde Tiyopentalin İntraarteriyel Uygulanması Sonucu Damar Duvarında Oluşan Zedelenmenin Pentoksifilin Ve Papaverin İle Tedavisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation
Hüseyin Kılınç, Osman Esen, Hayrünisa Kahraman, Ayşe Nur Boztepe, Serhan Çolakoğlu, Canan Balcı, İbrahim Öztek
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 10 - 18 (775 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Benign prostat hiperplazili bir hastada üreteral stent takılması sonrası üreter taşının spontan retrograd böbreğe migrasyonu: bir olgu sunumu
Spontaneous retrograde migration of a ureteral stone into the kidney after insertion of a double j stent in a patient with benign prostatic hyperplasia: a case report
Kürşat Çeçen, Ramazan Kocaaslan, Aslan Demir, Mert Ali Karadağ, Mehmet Uslu, Erkam Aslan
KTD 2014; 3 - 1 | Sayfalar 22 - 25 (726 kere görüntülendi)

19.
Dev inguinal herni: olgu sunumu
Giant inguinal hernia: case report
Bülent Kaya, Yalım Uçtum, Rıza Kutaniş
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 23 - 25 (725 kere görüntülendi)

DIĞER
20.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2013; 2 - 2 | Sayfa I (705 kere görüntülendi)