KocaeliMJ: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Akut pankreatit
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
KTD 2012; 1 - 3 | Sayfalar 50 - 58 (2765 kere görüntülendi)

2.
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu
Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases
M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 62 (2471 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Ciddi Metabolik Alkaloz Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Pilor Stenozu: Üç Olgu Sunumu
Pyloric Stenosis Presenting With Severe Metabolic Alkalosis And Acute Renal Failure: Report of Three Cases
Erkan Şengül, Emine Demirbaş Binnetoğlu, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Muhammed Mustafa Demirçin
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 51 - 54 (2341 kere görüntülendi)

4.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia
Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram
KTD 2012; 1 - 2 | Sayfalar 43 - 46 (1939 kere görüntülendi)

5.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2012; 1 - 1 | Sayfa I (1862 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Hemiplejik Hastalarda Omuz Ağrısına Eşlik Eden Subluksasyon ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
The Magnetic Resonance Findings of Soft Tissue Changes and Subluxation Accompanying to Shoulder Pain in Hemiplegic Patients
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 22 (1822 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children
Zekeriya İlçe
KTD 2012; 1 - 2 | Sayfalar 47 - 54 (1721 kere görüntülendi)

8.
Mide Fundusunda Nadir Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
Gastrointestınal Stromal Tumor rare Localized In Gastric Fundus: A Case Report
Mustafa Şit, Fatih Kaya, Edip Erdal Yilmaz, Gülali Aktaş
KTD 2012; 1 - 2 | Sayfalar 31 - 34 (1717 kere görüntülendi)

9.
Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu
Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus
Mete İşeri, Selçuk Uçar, Arif Ulubil, Kenan Koç
KTD 2012; 1 - 3 | Sayfalar 38 - 41 (1648 kere görüntülendi)

10.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50 (1638 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2012; 1 - 3 | Sayfa I (1578 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Jeneralize tonik klonik nöbetlerin nadir bir nedeni: Fahr hastalığı
A rare cause of generalized tonic clonic seizures: Fahr disease
Şehnaz Kılıç, Zahide Yılmaz, Ebru Yaşar, Erkan Şengül
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1483 kere görüntülendi)

13.
İleri Yaşta Tanı Konulmuş Klippel Feil Sendromuna Eşlik Eden Pelvik Renal Ektopi
Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age
Rabia Terzi, Bekir Voyvada, Hasan Terzi, Zahide Yılmaz
KTD 2012; 1 - 2 | Sayfalar 26 - 30 (1480 kere görüntülendi)

14.
Obstetrik Acillerden Puerperal Vajinal Hematom: Olgu Sunumu
Puerperal Vagınal Hematoma; An Obstetrıcal Emergency: A Case Report
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Mehmet Akif Sargın, Özkan Hayıt, Ali Erhan Senseş
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 47 - 50 (1470 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması
Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses
Tülay Özer, Fahri Halit Beşir
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (1376 kere görüntülendi)

16.
Hemodializ Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Klinik ve Laboratuar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Level Of Nutritional Eduction And Clinical And Laboratory Findings In Hemodialysis Patients
Ayşen Elmas, Elmas Erbay Saral, Arzu Tuğrul, Erkan Şengül, Fatih Bünül
KTD 2012; 1 - 3 | Sayfalar 23 - 26 (1359 kere görüntülendi)

17.
Remisyondaki İnflamatuar Barsak Hastalarında Otonom Nöropati Varlığı
Presence Of Autonomic Neuropathy İn Patients With Remitting İnflammatory Bowel Disease
Züleyha Akkan Çetinkaya, Yılmaz Çetinkaya, Mesut Sezikli, Fatih Güzelbulut, Bülent Yaşar, Oya Kurdaş
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 6 - 11 (1349 kere görüntülendi)

18.
Kliniğimizde Gerçekleştirilen Laparoskopik Histerektomi Olgularının Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın
KTD 2012; 1 - 2 | Sayfalar 22 - 25 (1316 kere görüntülendi)

19.
Karın Ön Duvar Defektlerinin Kapatılmasında Prolen Mesh Ve Strech Film Kullanımının Yapışıklık Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
The Effect Of Strech Film And Prolen Mesh Usage On Adhesion For Closure Of Abdominal Wall Defects: Experimental Study
Mehmet Yaşar, Zekeriya İlçe, İsmet Özaydın
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 12 - 16 (1314 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
20.
CABG Operasyonu Sonrası Kronik Sternal Osteomyelitli Hastaya Pektoral Major Kas Flebi Uygulanması: Olgu Sunumu
Pectoralıs Major Muscle Flap Implantatıon In A Patıent Wıth Chronıc Post-CABG Sternal Osteomyelıtıs: A Case Report
Yasin Ay, Oğuz Omay, Mustafa Canikoğlu, Abdullah Yıldırım, Cevdet Uğur Koçoğulları
KTD 2012; 1 - 1 | Sayfalar 43 - 46 (1311 kere görüntülendi)