KocaeliMJ: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50 (2176 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
KTD 2016; 5 - 2 | Sayfalar 58 - 62 (1865 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Jeneralize tonik klonik nöbetlerin nadir bir nedeni: Fahr hastalığı
A rare cause of generalized tonic clonic seizures: Fahr disease
Şehnaz Kılıç, Zahide Yılmaz, Ebru Yaşar, Erkan Şengül
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (1566 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması
Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses
Tülay Özer, Fahri Halit Beşir
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 20 (1479 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
5.
Sezaryen Ameliyatı Sırasında Pulmoner Emboli
Pulmonary Embolism During Cesarean Section
Osman Esen, Hasan Terzi, Sinan Arslan, Abdullah Aydın Özcan, Sema Öncül, Canan Balcı
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 30 - 33 (1199 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Akut Kolesistitte Erken Kolesistektomi Sonuçlarımız
The Results of Early Cholecystectomy in Acute Cholecystitis
Burhan Hakan Kanat, Mesut Yur, Mustafa Girgin, Fatih Erol, Mehmet Buğra Bozan, Seyfi Emir, Mehmet Fatih Yazar, Zeynep Özkan
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 21 - 24 (1127 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Pankreasın İntraduktal Onkositik Papiller Neoplazmı; Olgu Sunumu
Intraductal Oncocytic Papillary Neoplasm Of Pancreas; A Case Report
Çağrı Tiryaki, Hamdi Taner Turgut, A. Oktay Yirmibeşoğlu, Zülfü Bayhan, Erdem Okay, Mehmet Özyıldız, Murat Coşkun
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 32 - 36 (1103 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Ventilatörle İlişkili Çok İlaca Dirençli Acinetobacter Baumannii Pnömonisinde Mortalite İle İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Assesment Of The Factors Associated With Mortality In Ventilator Associated Pneumonia Of Multidrug Resistance Acinetobacter Baumannii
Aysun Şengül, Erkan Şengül, Serap Argun Barış, Nüket Hayırlıoğlu
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 6 (1066 kere görüntülendi)

9.
Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu İnsidansı
Incidence of Frey's Syndrome After Parotidectomy
Ramazan Öçalan, Fatma Ceyda Akın Öçalan, Selahattin Genç, Yavuz Fuat Yılmaz, Adnan Ünal
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 4 (1050 kere görüntülendi)

10.
Kliniğinimize İnguinoskrotal Bölge Patolojileri Nedeniyle Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Evaluation of The Inguinoscrotal Region Pathologies Cases Admitted to our Clinic
Necla Gürbüz Sarıkaş, Zekeriya İlçe, Derya Yayla, Hayrünisa Esen, Mustafa Alper Akay
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 7 - 10 (1044 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
McKittrick-Wheelock Sendromu İle Ortaya Çıkan Villöz Adenom
Villous Adenoma Presenting With McKittrick-Wheelock Syndrome
Fatih Bünül, Erkan Şengül, Hamdi Taner Turgut, Murat Coşkun, Ahmet Tuğrul Eruyar
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (1044 kere görüntülendi)

12.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

KTD 2013; 2 - 1 | Sayfa I (997 kere görüntülendi)

13.
Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Dilate Kardiyomiyopatili Bir Olgu Sunumu;
A Case of Dilated Cardiomyopathy followed in Pediatric Intensive Care Unit
Nimet Cındık, Fatih Kılıçbay, Engin Melek, Zeliha Yeğin, Ferhan Mutlu, Aynur Akbulut
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (950 kere görüntülendi)

14.
Anjıoödem benzeri klinik bulgularla başvuran vena kava superior sendromu
Superior vena cava syndrome that is consulted with angıoedema like symptoms
Nurşad Çifci Aslan, Orhan Fındık, Alper Tabur, Ufuk Aydın
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 26 - 29 (945 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Needleless Prosedürünün Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Clinical Efficacy of Needleless Procedure in The Treatment of Stress Urinary Incontinence
Ünal Turkay, Sema Etiz Sayharman, Serdar Karayel, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Can Tüfekçi, Hasan Terzi, Ahmet Kale
KTD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 25 - 31 (932 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Mannitole Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
Mannitol-Induced Acute Renal Failure: Case Report
Savaş Sipahi, Selçuk Yaylacı, Gürsoy Alagöz, Ali Tamer
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 34 - 37 (908 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES): difüzyon ağırlıklı MRG bulguları
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES): diffusion-weighted MR imaging findings
Gökhan Duygulu, Tülay Özer, Ömer Kitiş, Cem Çallı
KTD 2013; 2 - 3 | Sayfalar 6 - 13 (876 kere görüntülendi)

18.
Deneysel Hayvan Modelinde Tiyopentalin İntraarteriyel Uygulanması Sonucu Damar Duvarında Oluşan Zedelenmenin Pentoksifilin Ve Papaverin İle Tedavisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Experimental Animal Model Of Implamentation Of Thiopental Intraarterial Papaverine Pentoxifylline And Treatment Of Damage Incurred As a Result Of Vessel Wall Histopathological Evaluation
Hüseyin Kılınç, Osman Esen, Hayrünisa Kahraman, Ayşe Nur Boztepe, Serhan Çolakoğlu, Canan Balcı, İbrahim Öztek
KTD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 10 - 18 (827 kere görüntülendi)

19.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
KTD 2016; 5 - 3 | Sayfalar 25 - 29 (814 kere görüntülendi)

20.
Elazığ İlinde Gençlerde Şiddete Başvurma Ya Da Maruz Kalma Sıklığı, Etkileyen Faktörler Ve Öfke İle İlişkisi
The Frequency Of Tendency For And Exposure To Vıolence Among The Young Populatıon In Elazıg Provınce, Its Factors And Relatıon To Anger
Murat Aygen, Yasemin Açık
KTD 2014; 3 - 3 | Sayfalar 8 - 17 (781 kere görüntülendi)