ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Geç Dönemde Başvuran Santral Retinal Arter Okluzyon Vakasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Görme Artışı [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 87-91 | DOI: 10.5505/ktd.2018.14471

Geç Dönemde Başvuran Santral Retinal Arter Okluzyon Vakasında Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Görme Artışı

Mustafa Gök1, Hüsamettin Aksoy2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ordu
2Karaman Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Karaman

40 yaşında bayan hasta Karaman devlet hastanesi göz kliniğine sağ gözde 9 gün önce başlayan akut görme azalması ile başvurdu. Başvuru sırasında hastanın sağ gözde görme keskinliği el hareketleri, sol gözde ise düzeltmesiz 10/10 düzeyinde idi. Fundus muayenesinde superior arka kutbun korunduğu santral retinal arter okluzyonu (SRAO) görünümü mevcut idi. Hastanın yapılan fundus floresans anjiyografisinde (FFA) retinal arteryel dolaşımın rekanalize olduğu ve siliyoretinal arterin açık olduğu tespit edildi. Hastanın ayrıntılı anemnezi sorgulanarak hematoloji ve kardioloji ile konsulte edildi, gerekli etiyolojik tetkikleri yapıldı. Hasta aynı gün santral retinal arter okluzyonu tanısıyla hiperbarik oksijen tedavisi için ilgili merkeze yönlendirildi. 20 seans hiperbarik oksijen tedavisi sonrası 6. hafta kontrolünde SRAO olan gözde düzeltmesiz 10/10 düzeyinde görme elde edildi.

Anahtar Kelimeler: Santral retinal arter, Oklüzyon, Hiperbarik oksijen

Visual Improvement after Hyperbaric Oxygen Therapy in a Late Referral Central Retinal Artery Occlusion Case

Mustafa Gök1, Hüsamettin Aksoy2
1Department of Ophthalmology, Ordu University Faculty of Medicine, Ordu
2Department of Ophthalmology, Ministry of Health – Karaman Government Hospital, Karaman

40 years old female patient was presented to Karaman State Hospital (Karaman/Turkey) eye clinic with acute vision loss in the right eye, beginning 9 days before. The patient's initial visual acuity was at the level of hand movements in the right eye and 10/10 in the left eye. There was a marked central retinal artery occlusion (CRAO) view with preserved superior posterior pole in right eye fundus examination. Fundus fluorescein angiography (FFA) revealed central retinal artery recanalization, and patent cilioretinal artery. Hematological, cardiovascular and other etiologic examinations were also performed. Subsequently patient redirected to the hyperbaric oxygen therapy with the diagnosis of central retinal artery occlusion. Visual acuity improved at 10/10 level, after 20 sessions of HBO therapy at 6th week control in the right eye

Keywords: Central retinal artery, Occlusion, Hyperbaric oxygen

Mustafa Gök, Hüsamettin Aksoy. Visual Improvement after Hyperbaric Oxygen Therapy in a Late Referral Central Retinal Artery Occlusion Case. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 87-91

Sorumlu Yazar: Mustafa Gök, Türkiye
LookUs & Online Makale