ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Arnold Chiari Tip I Malformasyonlu Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz [Kocaeli Med J]
Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 23-25 | DOI: 10.5505/ktd.2018.02350

Arnold Chiari Tip I Malformasyonlu Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz

Sedef Gülçin Ural1, Meltem Aktay İnal1, Yusuf Emrah Gergin2
1Osmaniye Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Osmaniye, Türkiye
2Osmaniye Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Osmaniye, Türkiye

Arnold Chiari malformasyonu (ACM) konjenital olarak gelişen bir malformasyondur. Olguların bazılarına siringomiyeli de eşlik etmektedir. Dört tipi olup erişkinlerde sıklıkla tip I görülür. Tanı genellikle güçtür ve bundan dolayı gecikmiştir. Bu olgu sunumunda Siringomyelinin eşlik ettiği ACM Tip I nedeniyle opere edilen 4 yaşında bir hastada anestezi deneyimimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arnold Chiari Malformasyonu, Siringomiyeli, Genel Anestezi

Anesthesia Experience Of A Pediatric Patient With Arnold Chiari Type I Malformation

Sedef Gülçin Ural1, Meltem Aktay İnal1, Yusuf Emrah Gergin2
1Department Of Anaesthesiology and Reanimation, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Türkiye
2Department of Neurosurgery, Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Türkiye

Arnold-Chiari malformation (ACM) is a congenital defect and some of the cases are accompanied by syringomyelia. There are four types of the malformation, type 1 being the most common in adults. Diagnosis of the malformation is usually difficult and therefore delayed. In this case report, we present our experience of anesthesia in a 4-year-old patient with ACM Type I with syringomyelia.

Keywords: Arnold Chiari Malformation, Syringomyelia, General Anesthesia

Sedef Gülçin Ural, Meltem Aktay İnal, Yusuf Emrah Gergin. Anesthesia Experience Of A Pediatric Patient With Arnold Chiari Type I Malformation. Kocaeli Med J. 2018; 7(2): 23-25

Sorumlu Yazar: Sedef Gülçin Ural, Türkiye
LookUs & Online Makale