ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Kocaeli Med J: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
2016; 5 - 2 | Sayfalar 58 - 62

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
2016; 5 - 3 | Sayfalar 25 - 29

3.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Akut pankreatit
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
2012; 1 - 3 | Sayfalar 50 - 58

OLGU SUNUMU
5.
Kolsişin ilişkili pansitopeni ve polinöropati
Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy
Ceren Erdoğan, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy
2017; 6 - 3 | Sayfalar 77 - 80

DERLEME
6.
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu
Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases
M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
2012; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 62

OLGU SUNUMU
7.
Ciddi Metabolik Alkaloz Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Pilor Stenozu: Üç Olgu Sunumu
Pyloric Stenosis Presenting With Severe Metabolic Alkalosis And Acute Renal Failure: Report of Three Cases
Erkan Şengül, Emine Demirbaş Binnetoğlu, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Muhammed Mustafa Demirçin
2012; 1 - 1 | Sayfalar 51 - 54

8.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia
Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram
2012; 1 - 2 | Sayfalar 43 - 46

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi:
Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp
Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız
2016; 5 - 1 | Sayfalar 11 - 15

10.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2012; 1 - 1 | Sayfa I

OLGU SUNUMU
11.
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekal Volvulus
A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus
Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin
2016; 5 - 3 | Sayfalar 56 - 59

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Hemiplejik Hastalarda Omuz Ağrısına Eşlik Eden Subluksasyon ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
The Magnetic Resonance Findings of Soft Tissue Changes and Subluxation Accompanying to Shoulder Pain in Hemiplegic Patients
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
2012; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 22

13.
Hemodializ Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Klinik ve Laboratuar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Level Of Nutritional Eduction And Clinical And Laboratory Findings In Hemodialysis Patients
Ayşen Elmas, Elmas Erbay Saral, Arzu Tuğrul, Erkan Şengül, Fatih Bünül
2012; 1 - 3 | Sayfalar 23 - 26

14.
Mide Fundusunda Nadir Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
Gastrointestınal Stromal Tumor rare Localized In Gastric Fundus: A Case Report
Mustafa Şit, Fatih Kaya, Edip Erdal Yilmaz, Gülali Aktaş
2012; 1 - 2 | Sayfalar 31 - 34

15.
Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu
Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus
Mete İşeri, Selçuk Uçar, Arif Ulubil, Kenan Koç
2012; 1 - 3 | Sayfalar 38 - 41

DERLEME
16.
Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı
Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology
Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
2016; 5 - 1 | Sayfalar 69 - 72

OLGU SUNUMU
17.
Spontan gelişen izole axiller sinir lezyonu
Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously
Ramazan Gündüz, İsmail Boyraz
2015; 4 - 3 | Sayfalar 47 - 50

18.
İleri Yaşta Tanı Konulmuş Klippel Feil Sendromuna Eşlik Eden Pelvik Renal Ektopi
Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age
Rabia Terzi, Bekir Voyvada, Hasan Terzi, Zahide Yılmaz
2012; 1 - 2 | Sayfalar 26 - 30

DERLEME
19.
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children
Zekeriya İlçe
2012; 1 - 2 | Sayfalar 47 - 54

OLGU SUNUMU
20.
Kolonoskopide görülen her ülser inflamatuar barsak hastalığı değildir
Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease
Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Göktuğ Şirin, Sevda Soydan, Fatih Güzelbulut
2015; 4 - 3 | Sayfalar 43 - 46

LookUs & Online Makale