ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
Kocaeli Med J: ()

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
2016; 5 - 2 | Sayfalar 58 - 62

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
2016; 5 - 3 | Sayfalar 25 - 29

3.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Akut pankreatit
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
2012; 1 - 3 | Sayfalar 50 - 58

5.
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu
Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases
M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
2012; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 62

OLGU SUNUMU
6.
Ciddi Metabolik Alkaloz Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Pilor Stenozu: Üç Olgu Sunumu
Pyloric Stenosis Presenting With Severe Metabolic Alkalosis And Acute Renal Failure: Report of Three Cases
Erkan Şengül, Emine Demirbaş Binnetoğlu, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Muhammed Mustafa Demirçin
2012; 1 - 1 | Sayfalar 51 - 54

7.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia
Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram
2012; 1 - 2 | Sayfalar 43 - 46

8.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2012; 1 - 1 | Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Hemiplejik Hastalarda Omuz Ağrısına Eşlik Eden Subluksasyon ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
The Magnetic Resonance Findings of Soft Tissue Changes and Subluxation Accompanying to Shoulder Pain in Hemiplegic Patients
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
2012; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 22

10.
Mide Fundusunda Nadir Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümörü: Olgu Sunumu
Gastrointestınal Stromal Tumor rare Localized In Gastric Fundus: A Case Report
Mustafa Şit, Fatih Kaya, Edip Erdal Yilmaz, Gülali Aktaş
2012; 1 - 2 | Sayfalar 31 - 34

11.
Tinnitus Nedeniyle Kokleovestibüler Sinirin Mikrovasküler Dekompresyonu
Microvascular Decompression of the Cochleovestibular Nerve for Tinnitus
Mete İşeri, Selçuk Uçar, Arif Ulubil, Kenan Koç
2012; 1 - 3 | Sayfalar 38 - 41

12.
Hemodializ Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Klinik ve Laboratuar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Level Of Nutritional Eduction And Clinical And Laboratory Findings In Hemodialysis Patients
Ayşen Elmas, Elmas Erbay Saral, Arzu Tuğrul, Erkan Şengül, Fatih Bünül
2012; 1 - 3 | Sayfalar 23 - 26

DERLEME
13.
Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Children
Zekeriya İlçe
2012; 1 - 2 | Sayfalar 47 - 54

14.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2012; 1 - 3 | Sayfa I

ARAŞTIRMA MAKALESI
15.
Kliniğimizde Gerçekleştirilen Laparoskopik Histerektomi Olgularının Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Laparoscopic Hysterectomy Cases in our clinic Evaluation of Clinical Characteristics
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Yıldız Altan Aydın
2012; 1 - 2 | Sayfalar 22 - 25

OLGU SUNUMU
16.
Obstetrik Acillerden Puerperal Vajinal Hematom: Olgu Sunumu
Puerperal Vagınal Hematoma; An Obstetrıcal Emergency: A Case Report
Hasan Terzi, Ahmet Kale, Mehmet Akif Sargın, Özkan Hayıt, Ali Erhan Senseş
2012; 1 - 1 | Sayfalar 47 - 50

17.
Jeneralize tonik klonik nöbetlerin nadir bir nedeni: Fahr hastalığı
A rare cause of generalized tonic clonic seizures: Fahr disease
Şehnaz Kılıç, Zahide Yılmaz, Ebru Yaşar, Erkan Şengül
2013; 2 - 1 | Sayfalar 37 - 40

ARAŞTIRMA MAKALESI
18.
Pankreas kitlelerinin değerlendirilmesinde pulse inversion harmonik görüntüleme ile konvansiyonel b-mode ultrasonografinin karşılaştırılması
Pulse inversion harmonic imaging compared with conventional b-mode ultrasound in the evaluation of pancreatic masses
Tülay Özer, Fahri Halit Beşir
2013; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 20

OLGU SUNUMU
19.
İleri Yaşta Tanı Konulmuş Klippel Feil Sendromuna Eşlik Eden Pelvik Renal Ektopi
Pelvic Renal Ectopia Accompanying Klippel Feil Syndrome Diagnosed at a Later Age
Rabia Terzi, Bekir Voyvada, Hasan Terzi, Zahide Yılmaz
2012; 1 - 2 | Sayfalar 26 - 30

20.
Spontan gelişen izole axiller sinir lezyonu
Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously
Ramazan Gündüz, İsmail Boyraz
2015; 4 - 3 | Sayfalar 47 - 50

LookUs & Online Makale