ISSN : 2147 - 0758 Kocaeli Med J

Quick Search
En Çok İndirilen Makaleler - Kocaeli Tıp Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sağlık Çalışanlarının Doğumda Partograf Kullanım Becerisinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Health Care Workers Skills of Partograph Use
Bedri Sakcak, Hakan Nazik, Perihan Göçer, Sevtap Seyfettinoğlu, Cevdet Adıgüzel, Raziye Narin
2016; 5 - 3 | Sayfalar 25 - 29

OLGU SUNUMU
2.
Kolsişin ilişkili pansitopeni ve polinöropati
Colchicine related pancytopenia and polyneuropathy
Ceren Erdoğan, Esra Terzi&775; Demi&775;rsoy
2017; 6 - 3 | Sayfalar 77 - 80

DERLEME
3.
Subaraknoid Kanama: Tanı, Tedavi ve Yönetimi
Subarachnoid Hemorrhage: Diagnosis, Treatment and Management
Gökhan Evcili, Uygar Utku
2016; 5 - 2 | Sayfalar 58 - 62

OLGU SUNUMU
4.
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Çekal Volvulus
A Rare Cause Of Acute Abdomen: Cecal Volvulus
Bayram Çolak, Serdar Yormaz, Ilhan Ece, Mehmet Ertuğrul Kafalı, Fahrettin Acar, Sefer Durucan, Mustafa Şahin
2016; 5 - 3 | Sayfalar 56 - 59

5.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2015; 4 - 2 | Sayfalar 1 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi:
Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp
Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız
2016; 5 - 1 | Sayfalar 11 - 15

DERLEME
7.
Akut pankreatit
Doç. Dr. Ali Tüzün İnce, Kemal Yıldız, Birol Baysal
2012; 1 - 3 | Sayfalar 50 - 58

OLGU SUNUMU
8.
Kolonoskopide görülen her ülser inflamatuar barsak hastalığı değildir
Every ulcer may not be related to inflammatory bowel disease
Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Göktuğ Şirin, Sevda Soydan, Fatih Güzelbulut
2015; 4 - 3 | Sayfalar 43 - 46

DERLEME
9.
Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı
Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology
Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku
2016; 5 - 1 | Sayfalar 69 - 72

OLGU SUNUMU
10.
Olgu Sunumu: Tekrarlayan Polikondrit
Case Report: Relapsing Polychondritis
Hacer Baran
2016; 5 - 2 | Sayfalar 51 - 54

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Dupuytren Kontraktürü Nedeniyle Parsiyel Fasyektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Assessment of Dupuytren’s Contracture Patients with Partial Fasciectomy
Ümit Gök, Alper Gültekin, Nazlı Demir Gök
2017; 6 - 3 | Sayfalar 50 - 53

DERLEME
12.
Karotis Arter Hastalıklarında Göz Tutulumu
Ocular Invovement In Carotid Artery Diseases
M. Selim Kocabora, Ayşe Gül Kocabora
2012; 1 - 1 | Sayfalar 55 - 62

OLGU SUNUMU
13.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
Bilateral Subdural Hematoma After Spinal Anesthesia
Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu, Erkan Bayram
2012; 1 - 2 | Sayfalar 43 - 46

14.
Ciddi Metabolik Alkaloz Ve Akut Böbrek Yetmezliği İle Seyreden Pilor Stenozu: Üç Olgu Sunumu
Pyloric Stenosis Presenting With Severe Metabolic Alkalosis And Acute Renal Failure: Report of Three Cases
Erkan Şengül, Emine Demirbaş Binnetoğlu, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli, Muhammed Mustafa Demirçin
2012; 1 - 1 | Sayfalar 51 - 54

15.
Spontan gelişen izole axiller sinir lezyonu
Isolated axillary nerve lesion occuring spontaneously
Ramazan Gündüz, İsmail Boyraz
2015; 4 - 3 | Sayfalar 47 - 50

16.
Parotis Bezinin Nadir Görülen Malign Tümörü Lenfoepitelyal Karsinom: Olgu Sunumu
A Rare Malign Tumor Of The Parotid Gland Lymphoepithelial Carcinoma: Case Report
Eda Aydın, Aykut İkincioğulları, Süleyman Emre Karakurt, Nurcan Kum, Zekiye Orhan, Hüseyin Dere
doi: 10.5505/ktd.2018.09779   2018; 7 - 2 | Sayfalar 127 - 130

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
Sigara kullanan gebelerde obstetrik sonuçlara ilk üçay tarama döneminden bakış
A look at the obstetric outcomes in smoking pregnants through the first trimester screening window
Semir Köse, Gökhan Tosun, Banu Isbılen Basok, Sabahattin Altunyurt
doi: 10.5505/ktd.2019.38243   2019; 8 - 1 | Sayfalar 51 - 59

18.
Kocaeli Tıp Dergisi
Medical Journal of Kocaeli

2012; 1 - 1 | Sayfa I

19.
Hemiplejik Hastalarda Omuz Ağrısına Eşlik Eden Subluksasyon ve Yumuşak Doku Değişikliklerinin Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
The Magnetic Resonance Findings of Soft Tissue Changes and Subluxation Accompanying to Shoulder Pain in Hemiplegic Patients
Rabia Terzi, Neşe Ölmez, Asuman Memiş
2012; 1 - 1 | Sayfalar 17 - 22

20.
Hemodializ Hastalarında Beslenme Bilgi Düzeyi ile Klinik ve Laboratuar Bulguları Arasındaki İlişki
The Relationship Between The Level Of Nutritional Eduction And Clinical And Laboratory Findings In Hemodialysis Patients
Ayşen Elmas, Elmas Erbay Saral, Arzu Tuğrul, Erkan Şengül, Fatih Bünül
2012; 1 - 3 | Sayfalar 23 - 26

LookUs & Online Makale